Usein kysytyt kysymykset

Mitä minun kannattaa ottaa huomioon, kun muotoilen oman osahankkeeni hankesuunnitelmaa?

•    Osahankkeen tavoitteet (mielellään määrällisiä tai konkreettisia laadullisia) ja tekemiset pähkinänkuoressa
•    Kuvaus siitä, miten osahanke toteuttaa Muovitiekarttaa
•    Osahankkeen aikataulu
•    Mihin muihin hankkeen tekemisiin osahankkeenne liittyy?
•    Miten osahankkeen vaikutusta seurataan ja tuloksia viestitään?

Mihin hakuun PlastLIFE-hakemuksella tähdätään?

Kyse on EU:n LIFE-ohjelmasta, ympäristön strategisesta integroidusta projektista (strategic integrated project). Alaohjelmana on Circular Economy and Quality of Life. Lisätietoa EU:n hakuportaalissa (SEDIA).

Keneen voin olla yhteydessä, mikäli minulla on kysyttävää hankevalmistelusta?

Ensisijainen kontaktihenkilö on Waltteri Heikkilä (puh. 0295 251 021, etunimi.sukunimi@syke.fi), talouskysymyksissä auttaa Kata Kreft-Burman (puh. 029 525 2120, etunimi.sukunimi@syke.fi), hankekuvauksissa ja hankkeen teknisissä kysymyksissä Helena Dahlbo (puh. 0400 148 700, etunimi.sukunimi@syke.fi) ja substanssikysymyksissä Sari Kauppi (puh. 0400 148 612, etunimi.sukunimi@syke.fi)

Mikä on hankkeen aikataulu?

Aiehakemus lähetetään 19.10. mennessä. Jos aiehakemusvaiheesta päästään jatkoon, tulee keväällä 2022 jätettäväksi täysi hakemus. Molempien vaiheiden tarkemmista askeleista informoidaan partnereita sähköpostitse ja tarvittaessa webinaaritilaisuuksissa.

Miten ALV-kustannukset määräytyvät?

Jos teille ei palauteta ALV:n kustannuksia, sitten ALV on eligible cost. Jos teille tulee ALV-palautus, sitten alviton hinta on eligible cost.

Hyväksytäänkö LIFE-hankerahaa pilotointiin?

Kyllä. Mutta voittoa hanke ei saa tuottaa

Minkälaisia laitteiden kuoletuskustannuksia PlastLIFEssa hyväksytään ja mitä se edellyttää?

Vain hankkeen aikana hankittu ja hankkeessa käytettävä laite on eligible cost ja tuki maksetaan poistojen mukaan.

Mikä LIFE SIP?

LIFE SIP (Strategic Integrated Project) -rahoituksella jäsenvaltiot voivat edistää ympäristö- ja ilmastonmuutoslainsäädännön sekä ohjelmien ja strategioiden alueellisen tai kansallisen tason toimeenpanoa.

Hankkeet voivat olla budjetiltaan noin 20 miljoonaa euroa ja kestoltaan 6-7 vuotta. Rahoitus vahvistetaan kolmessa osassa.

Hankkeet ovat laajoja, useiden kymmenien partnerien kokeilu- ja kehittämishankkeita. Tavoitteena on seurata myös muuta saman aihepiirin tutkimusta, jotta pystytään muodostamaan kokonaiskäsitys aihepiirin edistymisestä. Tällaisessa hankkeessa EU:n tuki voisi olla 50 prosenttia lopun ollessa omarahoitusta.

SYKE koordinoi tällä hetkellä kahta LIFE-hanketta, Valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja kiertotalouteen siirtymistä toimeenpanevaa Circwaste-hanketta sekä kansallisen ilmastopolitiikan toteutukseen keskittyvää Canemure-hanketta.

Hankkeissa on mukana useita kymmeniä partnereita, joiden osahankkeissa demonstroidaan ratkaisuja ja käytännön toimenpiteitä LIFE-hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. PlastLIFE-hankkeen tavoitteena olisi muovitiekartan toimeenpano.

 

 

Julkaistu 13.10.2020 klo 10.39, päivitetty 22.9.2021 klo 16.53
  • Tulosta sivu