Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Suomen Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 esitetään jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitetila vuonna 2030 sekä yksityiskohtaiset tavoitteet vuoteen 2023 sekä toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukainen jätehuollon tavoitetila

 1. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
 2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
 3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet uudelle tasolle.
 4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia työpaikkoja.
 5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
 6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
 7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla tasolla.

Painopisteet ja niiden alle asetetut yksityiskohtaiset tavoitteet

1. Rakentamisen jäte

 • Rakentamisen jätemäärä vähenee.
 • Rakennus- ja purkujätteen materiaalina hyödyntämisaste nostetaan 70 %:iin.
 • Rakentamisen jätteiden hyödyntämistä lisätään riskit halliten.
 • Parannetaan rakennus- ja purkujätteen tilastoinnin tarkkuutta ja oikeellisuutta.

2. Biohajoava jäte

 • Ruokahävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.
 • Kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä kierrätetään 60 %.
 • Kierrätysraaka-aineista valmistettujen lannoitevalmisteiden käyttö lisääntyy ja niillä korvataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuja lannoitteita.

3. Yhdyskuntajäte

 • Yhdyskuntajätemäärän kasvu hidastuu suhteessa bruttokansantuotteeseen
 • ja saavutetaan suhteellinen irtikytkentä.
 • Yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 %.
 • Pakkausjätteiden kierrätys lisääntyy (vähintään jätedirektiivin tavoitetason mukaisesti).

4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER)

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöikä pitenee ja käyttöaste kasvaa.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osuus sekajätteessä vähenee ja kierrätys lisääntyy.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat kriittiset raaka-aineet ja arvokkaat materiaalit saadaan tehokkaammin talteen ja kiertoon.
 • Sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa olevat haitalliset aineet saadaan pois kierrosta.
 • Maasta toiseen vietävien käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja laiteromun viennin valvonta tehostuu.
Julkaistu 15.7.2019 klo 16.09, päivitetty 21.9.2020 klo 17.15
 • Tulosta sivu