Teemat ja tavoitteet

Kestävä muovikiertotalous edellyttää muovien käytön vähentämistä ja muovikiertojen sulkemista. Alla olevassa kuvassa on alustavasti hahmoteltu teemoja ja toimenpiteitä, joilla PlastLIFE-hankkeessa voidaan tavoitella näitä päämääriä.

Hankkeen tavoitteet täsmennetään yhteistyössä tulevien hankepartnereiden kanssa. Tavoitteisiin vaikuttaa LIFE IP -hakujulkistus.

Muovi Life -kokonaisuus_ISO
Muovit ja uudet materiaalit kestävässä kiertotaloudessa. Klikkaa suurempaan kuvaan.

Miten kumppanit hyötyvät

Hankkeeseen kootaan mahdollisimman laaja-alainen toteuttajajoukko, jolla voidaan kattaa muovin ja sille vaihtoehtoisten uusien materiaalien arvoketjujen eri vaiheet tuotekehityksestä kierrätysratkaisuihin. Toteuttajat pääsevät vaikuttamaan muovien kiertotaloudessa Suomen ja EU:n tasolla käyttöönotettaviin ratkaisuihin, joilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Muoviongelman ratkaisut synnyttävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Suomalaiset yritykset ja muut toimijat voivat LIFE IP -hankkeen myötä olla kehityksen kärjessä, saada osahankkeisiinsa rahoitusta ja löytää verkostosta kumppanuuksia.

LIFE IP -hankkeen partnerit voivat tuoda kokonaisuuteen omia hankeideoitaan demonstraatioiksi muovien käytön vähentämistä ja muovikiertojen sulkemista edistävistä toimista.

Osahankkeet voivat olla kestoltaan lyhyempiä kuin koko hankkeen kesto. Toisaalta hankkeen pitkä kesto mahdollistaa myös pitkän aikavälin toiminnan kehityksen.

LIFE IP -hankkeen viestintäyhteistyöllä ja -kanavilla toimenpiteille saadaan näkyvyyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, mikä omalta osaltaan auttaa hyvien käytäntöjen leviämisessä

Julkaistu 13.10.2020 klo 10.38, päivitetty 31.8.2021 klo 9.45
  • Tulosta sivu