Salpakierron palvelukokeilu vähensi biojätteen määrää sekajätteen seassa

Uutinen 3.11.2021 klo 15.34
© Salpakierto

Salpakierto Oy (ent. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy) huolehtii Lahden seudulla jätelain mukaisista yhdyskuntajätehuollon palveluista, kuten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä. Syksyllä 2020 Lahdessa aloitettiin poikkeusluvalla biojätteen keräykseen liittyvä kokeilu.

"Asiakaskyselyjen perusteella biojätteen keräys tuntuu monessa perheessä turhalta, koska jätemäärät vaikuttavat 240 litran keräysastioissa niin pieniltä", kertoo Salpakierron kehitys- ja hankintakoordinaattori Jani Vehviläinen. Biojätteen erilliskeräystä haluttiin kokeilla pienemmillä jäteastioilla ja kevyemmällä kuljetuskalustolla.

Vapaaehtoiset Pienastia-asiakkaat ovat keränneet nyt yli vuoden ajan biojätteensä perhekoosta riippuen 35 tai 50 litran jäteastioihin. Ne tyhjennetään tuttuun tapaan kahden viikon välein, mutta pakettiautolla, ei isolla jäteautolla. – Noin seitsemän Pienastia-asiakkaan jätteet kuljetetaan Biolinkkinä toimivien pientaloasukkaiden isoihin 240 litran jäteastioihin odottamaan varsinaista jäteautoa.

Uusi palvelumalli tarjoaa kaikille 195 Pienastia-asiakkaalle ja 31 Biolinkki-asiakkaalle tyhjennyksen, ulkoastian suojasäkkeineen sekä sisäastian ja paperiset biojätepussit. Biolinkeille on uudessa palvelumallissa toinenkin tuntuva porkkana: Pienastia-asiakkaita edullisempi tyhjennysmaksu. "Ilman Biolinkkejä kokeilua ei voitaisi toteuttaa, ja siksi meille oli niin iloinen yllätys, että vapaaehtoisista 40 prosenttia oli halukas toimimaan myös Biolinkkinä", Vehviläinen sanoo.

Sekajätteen joukossa on enää 14 % biojätettä

Yksi kokeilun tavoitteista oli vähentää seka- ja energiajätteen joukkoon päätyvän biojätteen määrää. Ennen kokeilua tehdyssä koostumistutkimuksessa sekajätteen seassa oli noin 61 prosenttia biojätettä. "Biojätteen osuus laski 4–5 kuukaudessa 28 prosenttiin ja vuoden aikana 14 prosenttiin", kertoo Salpakierron projekti-insinööri Linda Karlström. Lajittelu oli silloinkin tehty varsin huolella, koska pääosa biojätteestä oli pakkausten sisälle jäänyttä biojätettä.

Kokeilun osanottajien kannalta merkittävä asia oli, että 66 prosenttia pystyi pidentämään sekajätteensä tyhjennysväliä ja laskemaan näin jätekustannuksia. "Kokeilun alussa yli puolet asukkaista tyhjensi sekajätteensä kahden viikon välein, mutta kokeilun päätteeksi lyhyt tyhjennysväli oli käytössä enää 16 prosentilla."

Kokeilu tuotti asuinalueilla muitakin hyötyjä. Isoja jäteautoja liikennöi nyt aikaisempaa harvemmin, mikä vähentää taajamien hiilipäästöjä ja meluhaittoja. "Pakettiautoilla on myös matalammat investointikustannukset kuin jäteautoilla, ja niitä on paremmin saatavilla sähkökäyttöisinä", Karlström lisää. Se edistää jätekuljetusten tervettä kilpailua.

Lähes kaikki haluavat jatkaa uudella mallilla

Kokeilun osallistujilla on ollut mahdollisuus vastata asiakastyytyväisyyskyselyyn koko vuoden ajan. Sen tulokset ovat häkellyttävän yksimielisiä. "Asukkaiden mielestä uusi palvelukonsepti ja siitä viestiminen ovat toimineet hyvin, ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä niin jäteastioihin kuin niiden tyhjennyksiin", Karlström kertoo. Moni on yllättynyt siitä, miten paljon biojätettä lopulta kertyy. "Lisäksi noin 54 prosenttia on pystynyt parantamaan myös muiden jätejakeiden lajittelua."

Yli 98 prosenttia kokeiluun osallistuneista haluaa jatkaa biojätteen keräystä uudella mallilla, ja Salpakierto onkin päättänyt jatkaa kokeilua vuoden 2021 loppuun asti. Sen jälkeen kokeilu saa jatkoa uudella poikkeusluvalla vuoteen 2024 saakka ja Salpakierrolla päätetään, jääkö uusi palvelumalli pysyväksi.

"Jatkohanke on meille tärkeä lisätutkimusmahdollisuus, ja aiomme selvittää esimerkiksi työergonomiaan liittyviä asioita", Vehviläinen kertoo. Pienetkin jäteastiat voivat painaa paljon, jos perhekoko on suurempi kuin neljä henkeä. "Painavimpia jäteastioita ei ole hyvä liikutella kuljetusautoon käsin."

Vehviläisen mukaan uusia ideoita on tärkeää lähteä kokeilemaan, koska se tuottaa vertailukelpoista dataa esimerkiksi biojätteen kertymistä. "Mekin olemme pystyneet punnitsemaan pienet jäteastiat noin kerran kuussa keräyksen yhteydessä, mikä antaa tietoa arviointilaskelmiin niin meille kuin muille jäteyhtiöille."

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • kehitys- ja hankintakoordinaattori Jani Vehviläinen, Salpakierto Oy, etunimi.sukunimi@salpakierto.fi
  • projekti-insinööri Linda Karlström, Salpakierto Oy, etunimi.sukunimi@salpakierto.fi

  • Tulosta sivu