Circtalk - webinaarisarja kiertotaloudesta

Circtalk-webinaarisarja kokoaa yhteen kiertotaloudesta kiinnostuneet ihmiset. Nostamme esiin ajankohtaisia ilmiöitä sekä levitämme hyviä kiertotalouskäytäntöjä. Puhujina toimivat kiertotalouden tutkijat ja asiantuntijat ja jokaisessa webinaarissa on esillä kiinnostavia kiertotalouden toimijoita ja käytännön esimerkkejä.

Kaikille avointa Circtalk-webinaarisarjaa järjestää Circwaste-hanke. Webinaarien alustukset tallennetaan ja tallenteet ovat saatavilla tältä sivulta webinaarin jälkeen kahden viikon ajan. Webinaarin alustana toimii Teams. Suomen ympäristökeskus pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Menneet Circtalkit
 

Circtalk: Maarakentamisen kiertotalouden mahdollisuudet ja konkreettiset esimerkit to 1.12.2022 klo 13.30–15.00

Maa ja maaperä ovat rajallisia resursseja, joita tulee käyttää harkiten. Maa-ainesten otto vaikuttaa merkittävästi maaperän toimintoihin sekä vähentää maisema-arvoa. Suurivolyymisten maamassojen järkevällä kiertotalouden mukaisella käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä.

Maarakentamisen Circtalk-webinaarissa kuultiin, millaisia konkreettisia tuloksia Circwaste-hankkeessa on saatu aikaan. Tutustu esityksiin alla ja tallenne on katsottavissa oheisesta linkistä 15.12. asti:

Esitykset:

Lisätietoja:

 

Circtalk: Kiertotaloutta julkisilla hankinnoilla! Ke 8.6. klo 9–10

Julkisten hankintojen vuotuinen volyymi on 47 miljardia euroa. Hankintojen avulla on mahdollista ohjata yhteiskuntaamme kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä saavuttaen samalla taloudellisia hyötyjä ja positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Tuore julkaisu ”Kiertotaloushankintojen käsikirja” valaisee, mitä kiertotaloushankinnat ovat ja miten kiertotaloutta on mahdollista edistää julkisilla hankinnoilla. Julkaisu nostaa myös esiin toteutuneita esimerkkejä muun muassa infrarakentamiseen sekä kalusteiden, tekstiilien, kulkuneuvojen ja elektroniikan hankintaan liittyen.

Monet kunnat ovat jo sisällyttäneet kiertotalouden periaatteita strategioihinsa ja linjauksiinsa, tunnistaneet kiertotalouden mahdollisuuksia sekä lähteneet toteuttamaan kiertotaloushankintoja. Hyvät käytännöt ovat monistettavissa ja kaikkien kuntien hyödynnettävissä.

Esitykset

Lisätietoa

 

Circtalk: Kiertotalouden eväitä tulevaisuuteen! Ti 29.3. klo 14–15.30

Järjestyksessään toinen Circtalk-webinaari tarjosi kiertotalouden eväitä tuleville sukupolville. Aiheina oli siis ympäristökasvatus ja kiertotalous. Tilaisuus tarjosi konkreettista opastusta siitä, kuinka koko kuntaa koskevat kiertotalousopetuslinjaukset on saatu vietyä läpi kunnissa esimerkkinä muille. Tilaisuudessa jaettiin myös tietoa, mistä valmiita opetusmateriaaleja löytää. Yhteistyössä Vihreä lippu -ohjelma.

Esitykset

 

Circtalk: Uudelleenkäytön aika on nyt! Ma 14.2. klo 14–15.30

Ensimmäinen Circtalk-webinaari järjestettiin maanantaina 14.2.2022 klo 14–15.30. Aiheenamme oli uudelleenkäyttö. Webinaarissa käsiteltiin uudelleenkäytön tilaa, haasteita ja ajankohtaisia kysymyksiä Suomessa sekä kuultiin kiinnostavia käytännön tapausesimerkkejä uudelleenkäytöstä edelläkävijäkunnista.

Esitykset

 

Lisätietoja

  • Tutkija Hanna Savolahti, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 592
  • Suunnittelija Kaarina Kaminen, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 521 698
Julkaistu 25.1.2022 klo 15.23, päivitetty 16.2.2024 klo 12.36
  • Tulosta sivu