Resurseffektivitet i byggandet i Björneborgsregionen

© Björneborgs stad

Björneborgs stad främjar resurseffektivt byggande och stärker samarbetet gällande cirkulär ekonomi mellan aktörer inom byggbranschen i sin region.

Inom projektet sammanför man ett samarbetsnätverk bestående av byggare, byggföretag, fastighetsägare, myndigheter och högskolor. Nätverket efterlyser och förverkligar god praxis för återvinning och minskning av byggavfall.

Byggavfall återvinns

Staden stöder särskilt cirkulär ekonomi för byggdelar och rivningsavfall med olika praktiska åtgärder. I de till projektet utvalda exemplen strävar man efter att uppnå kravet på en återvinningsgrad om 70 procent i olika byggobjekt, såsom i läroinrättningar, egnahemshus, höghus och nybyggnadsobjekt.

Övriga åtgärder inom projektet omfattar:

  • livscykelanalyser av byggmaterial från tre bostadsmässobjekt
  • livscykeltänkande i upphandlingsprocesser
  • beräkning av koldioxidavtryck för tre småhus
  • tillämpning av miljöministeriets anvisningar för rivningssyn i rivningsobjekt
  • utveckling av reservdelsbankens verksamhet
  • informationsförmedling till privata och offentliga aktörer inom byggbranschen

Tidtabell för genomförandet

  • 4/2017–12/2020

Mer information

  • Projektplanerare Anu Tuovinen, Björneborgs stad, fornamn.efternamn@pori.fi

Läs mera

Publicerad 24.1.2020 kl. 16.24, uppdaterad 21.12.2020 kl. 16.16

  • Skriv ut sidan