Databank och logistikterminal för återvinningsbara jordmaterial

© Kiertomaa Oy

I Starrbacka i Åbo grundar Kiertomaa Oy en materialterminal, där återvinningen och lagringen av överblivna sten- och jordmaterial blir enklare än i dagsläget. Dessutom utvecklar företaget datatekniska lösningar, som underlättar utnyttjandet av överblivna material.

Den75 hektar stora materialterminalen i Starrbacka är belägen endast åtta kilometer från Åbo centrum. På området kan man lagra och återvinna överbliven jord som uppstått vid markbyggande, såsom överblivet material från stenbrott, morän och hård lera, matjord och krossprodukter. Utöver jordmaterial tar terminalen även emot till exempel trämaterial.

Nya material av återvunnen mark

På materialterminalens område utvecklas och produceras tillsammans med samarbetspartner återvinningsmaterial av överblivna ämnen. Till exempel kan Sydvästra Finlands lerrika jord inte utnyttjas som sådan i markbyggande, men när den blandas med andra beståndsdelar till exempel från industrins biprodukter, kan man få fram ett användbart material. I projektet utvecklas även en stenmaterialskrubber, med vars hjälp orent jordmaterial renas inför återvinning.

Optimerad hantering av jordmaterial

Inom ramen för det här projektet utvecklar Kiertomaa Oy även datatekniska lösningar, med vilka det är enkelt att styra överblivna material från olika byggarbetsplatser för återvinning så nära som möjligt den plats där avfallet uppkommer. I projektet förverkligas en digital applikation, med vars hjälp man kan sälja, köpa, mellanlagra eller slutdeponera jordmaterial samt optimera transporten. Med hjälp av applikationen hittar områdets infrabyggare och andra användare av jordmaterial varandra ännu lättare.

Målet med projektet 

  • Efterfrågan på och utbudet av sten- och jordmaterial ska möta varandra bättre än i dagsläget
  • Överblivet material och återvunnet jordmaterial ska återanvändasaktivt
  • Behovet av jungfruligt sten- och jordmaterial minskar
  • Transporterna av sten- och jordmaterial medför mindre olägenheter
  • Obehörig och onödig kvittblivning av sten- och jordmaterial minskar

Tidtabell

  • Hösten 2017–hösten 2019

Mer information

  • Projekt- och kommunikationssamordnare Titta Vikstedt, fornamn.efternamn@kiertomaa.fi
  • Projektchef Mia Hytti, fornamn.efternamn@kiertomaa.fi

Läs mera

Publicerad 24-01-2020 kl. 16.00, uppdaterad 21-12-2020 kl. 16.07

  • Skriv ut sidan