Mer effektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall

© Puhas Oy

Avfallshanteringsföretaget Puhas Oy utvecklar sortering och återvinning av bygg- och rivningsavfall i ägarkommunerna Joensuu, Ilomants, Kontiolax, Libelits och Polvijärvi.

Sortering av avfall redan på byggarbetsplatsen

Sorteringen av byggavfall på de platser där det uppstår utvecklas tillsammans med företag inom byggbranschen. Ju bättre byggavfall sorteras på byggarbetsplatsen, desto enklare är det att återvinna avfallet som material. Utvecklingsarbetet omfattar experiment med och pilottestning av många olika metoder, såsom olika insamlingskärl, avfallsrådgivning och nya servicekoncept.

Funktionell avfallscentral

Sorteringen av bygg- och rivningsavfall utvecklas även vid Kontiosuo avfallscentral. I projektet söker man metoder som möjliggör en effektivare sortering och återvinning av avfallsmaterial. Effektiviseringen av sorteringen förutsätter även vidareutveckling av goda praxisar.

Återvinning av byggavfall

I sin helhet är det centrala målet med projektet att främja återvinningen av bygg- och rivningsavfall. Syftet är att upptäcka utmaningarna med återvinningen av materialet och sträva efter att påskynda processen med att återvinna bygg- och rivningsavfall.

Rådgivning som stöd för byggbranschens experter

Ett riktat rådgivnings- och kommunikationsmaterial upprättas för aktörer inom byggbranschen. Syftet med materialet är att förbättra den allmänna medvetenheten om hur man minskar mängden bygg- och rivningsavfall samt hur de sorteras. I skapandet av rådgivningsmaterialet utnyttjas de erfarenheter som man fått under projektets gång.

Tidtabell

  • 1/2017–12/2019

Mer information

  • Projektchef Matti Mikkelä, Puhas Oy, fornamn.efternamn@puhas.fi

Läs mera

Publicerad 17-01-2020 kl. 16.14, uppdaterad 21-07-2021 kl. 13.16

  • Skriv ut sidan