Biogas och nya produkter av sidoflöden från industrin och jordbruket

© Unsplash

Pielinen-Karelens utvecklingscentrum söker, modellerar och testar hållbara återvinningsmetoder för biprodukter och avfall tillsammans med Norra Karelens industriföretag och kommuner.

I projektet bildas industriella symbioser mellan lokala företag och man genomför fyra praktiska tester, i vilka man utnyttjar företagens sidoflöden. Företagen är verksamma inom träindustrin, jordbruket, metallindustrin och livsmedelsindustrin.

Sidoflöden blir produkter och biogas återvinns genom experiment

I de två första experimenten utnyttjas sidoflöden från virkesproduktionsprocesser från företag inom industribranschen i kommunerna Lieksa och Nurmes. Syftet med experimenten är att testa metoder för tillverkning av nya produkter innan den faktiska produktionen. Två andra experiment genomförs med sidoflöden från metall- och livsmedelsindustrin.

Målet med forskningsarbetet som görs inom projektet är att förbättra biogasanläggningarnas kostnadseffektivitet och på så sätt bana väg för att anläggningarna skulle bli allt vanligare i Finland. Till exempel i Norra Karelens region planeras en biogasanläggning där man utnyttjar entorrötningsprocess..

Tidtabell

  • 8/2017–10/2022

Mer information

  • Företagsexpert Heidi Tanskanen, Pikes Oy, fornamn.efternamn@pikes.fi

Läs mer

Publicerad 17-01-2020 kl. 15.58, uppdaterad 21-07-2021 kl. 13.42

  • Skriv ut sidan