Mer effektiv återvinning av regionala avfallsflöden

© Jyväskylä stad

Mellersta Finlands förbund främjar regional återvinning och återbruk av avfall. En av tyngdpunkterna i det här delprojektet är att främja produktionen och användningen av biogas.

Inom ramen för projektet har man bland annat utrett sammansättningen av blandavfall från hushåll i Mellersta Finland. Målet är att så mycket som möjligt minska mängden återvinningsbara avfallsfraktioner som hamnar i blandavfall.

Hållbar trafik med hjälp av biogas

Produktionen och användningen, och då särskilt trafikanvändningen, av biogas är på uppgång i Mellersta Finland. Med insatser av Mustankorkea Oy och Gasum Oy har nätverket av biogastankstationer utvidgats. Målet är att i slutet av projektet ha 5 000 biogasdrivna bilar i Mellersta Finland. Dessutom kunde den tunga trafiken utnyttja biogas i betydligt större utsträckning än idag.

Kommunikation om biogas kan du följa till exempel på Facebooksidan Biokaasu Keski-Suomi (biogas Mellersta Finland).

I projektet medverkar dessutom Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy och Gasum Oy i egenskap av finansiärer.

Tidtabell för delprojektet

  • 2016–2023

Mer information

  • Outi Pakarinen, projektchef, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, Twitter: @Outi_Pakarinen
  • Hannu Koponen, utvecklingschef, fornamn.efternamn@keskisuomi.fi, Twitter: @HTKoponen
Publicerad 24.1.2020 kl. 14.20, uppdaterad 21.12.2020 kl. 15.48

  • Skriv ut sidan