Tidningen 'Kiertotalous käytäntöön' lyfter fram cirkulära ekonomins möjligheter inom företagsvärlden

Nyhet 08-12-2020 kl. 9.28
Reijo Karhinen. © Kai Widell

Circwaste-projektets tidning Kiertotalous käytäntöön publicerades i september som bilaga till Kauppalehti. Tidningen berättar om Circwastes aktuella arbete inom cirkulär ekonomi, ur en synvinkel som intresserar företag. Tidningen hade en upplaga på 133 000 ex.

Finland har som mål att vara ett koldioxidneutralt samhälle med cirkulär ekonomi senast 2035. Affärslivets roll i den cirkulära ekonomin är betydande. ”Finland har som mål att vara ett modelland för cirkulär ekonomi. Hur vi lyckas med det beror mycket på företagsverksamheten”, säger Tuuli Myllymaa, Circwaste-projektets koordinator.

”När Finland övergår till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi har företagen en stor och snabb förändring framför sig. Nya affärsområden föds och gamla dör bort”, poängterar bergsråd Reijo Karhinen i en intervju med tidningen.

Ny affärsverksamhet, från återvinning av magneter till utnyttjande av biomassa

Tidningen framhäver intressanta innovationer inom cirkulär ekonomi och deras affärspotential.

Prizztech Oy tog reda på om starka magneter kan återvinnas genom pulverisering. Företagets försöksverksamhet har lyckats bättre än förväntat, och nu vet man att det är lönsamt att återvinna stora generatorers magneter. Det är endast ett fåtal företag som tillverkar magneter utanför Kina, men behovet är stort i Europa. Både i Tyskland och Sverige kommer många vindkraftverk att rivas, och deras generatorer och magneter kunde återvinnas i Finland, således skapande ny slags affärsverksamhet.

Golli-tjänsten minskar produktsvinn. GS1Finland utvecklade tjänsten med en ny funktion som gör att Golli fungerar ännu effektivare och främjar handelsbranschens cirkulära ekonomi. Nu förmedlar Golli även information om återvinningsbara lastpallar och Transbox-lådor som används vid varuleverans genom en identifikationskod som fästs vid chassit. Mottagaren ser genast hur och när varor ska komma och kan förbereda sig. När produkterna kommer snabbare till butikshyllorna blir försäljningstiden längre, antalet transporter och tidpunkterna kan optimeras enligt konsumtionen och produktsvinnet kan minskas.

Biomassa-atlasen som utvecklats vidare i Lukes Circwaste-projekt åskådliggör biomassorna som är tillgängliga på riksplanet, inklusive massornas antal och läge. Informationen är nyttig när beslutsfattarna begrundar stadsplanering eller ett företag söker råvara, planerar grundandet av en produktionsanläggning eller undrar vart de kan placera rötresten. Med hjälp av kartan kan man räkna antalet biomassor på ett begränsat område, studera användningsbegränsningarna och avbilda användningens inverkan på hållbar utveckling. En del av biomassorna är lämpliga råvaror för kosmetik, fibrer, foder eller näringspreparat.

Tidningen berättar också bland annat om hur överskottsmark används vid anläggningsarbete av ett industriområde i Raumo, hur ett progressivt biogasekosystem byggs i Mellersta Finland samt hur lagstiftningen förnyas så att den gynnar cirkulär ekonomi.

 

Bekanta dig med tidningen

Mer information

  • Tuuli Myllymaa, gruppchef, projektledare för projektet Circwaste, Finlands miljöcentral SYKE, fornamn.efternamn@syke.fi

  • Skriv ut sidan