Nyheter - nyheter

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Publicerad
Återvinningen av hushållens avfall har blivit effektivare i många kommunregioner i Finland

Återvinningsgraden för hushållens avfall har ökat i nästan alla kommunregioner som deltar i uppföljningen under perioden 2016–2021 (2018–2021 för vissa kommuner). Utvecklingen för hushållens avfallsmä...

15-12-2022
Nätverksarbete påskyndar utvecklingen av en cirkulär ekonomi – paneuropeisk studie publicerad

Huvudstadsregionens återvinningscentral avser att som en del av projektet Circwaste inrätta ett nationellt nätverk av återanvändningsaktörer och på så vis dirigera Finland mot cirkulär ekonomi.

24-05-2022
Över 70 000 kilo naturresurser sparades på återanvändning av möbler på en skola i Lahtis

Cirkulär ekonomi är en del av Lahtis stads strategi och upphandlingsprogram. År 2020 ingick staden ett ramavtal med tre leverantörer av återvunna möbler: OffiStore, Martela och Pa-Ri Materia. Samtidig...

07-03-2022
Barn och unga praktiserar cirkulär ekonomi i skolorna i Riihimäki

Cirkulär ekonomi är ett av Riihimäkis viktigaste projekt och sedan 2019 har varje skola i kommunen haft en ansvarig för cirkulär ekonomi. Läroplaner för cirkulär ekonomi har också utarbetats för låg- ...

29-11-2021
Ny avfallsplan vägleder oss att tillsammans bygga upp en cirkulär ekonomi

Syftet med Circwaste-projektet är att främja genomförandet av en nationell avfallsplan och att främja målen för en cirkulär ekonomi. Projektet har nu arbetat mot dessa mål i mer än fem år, och det åte...

24-11-2021
Sjukhusprojektets reform av avfallshanteringskonceptet i samarbete med personalen

Mellersta Finlands sjukhusdistrikt (KSSHP) har deltagit i Circwaste-projektet och nu börjar resultaten av arbetet visa sig.

16-11-2021
Montinutra utvecklar nya produktapplikationer från finskt gransågspån

Montinutra utvecklar, producerar och kommersialiserar nya produkter av sågspån från gran. Vanligtvis används skogsindustrins industriella sidoströmmar i energiproduktionen eller exporteras som brikett...

15-11-2021
Salpakiertos serviceexperiment minskade mängden bioavfall i det blandade avfallet

Salpakierto Oy ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Lahtisregionen enligt avfallslagen, såsom mottagning och behandling av avfall. Hösten 2020 inleddes i Lahtis med undantagstillstånd ett f...

03-11-2021
Askgranulat omvandlas från avfall till en produkt för markbyggnad

I processen som utvecklats av Ecolan Oy, bildas av askan tillsammans med vatten granulat i en trumma. När trumman roterar separeras granulatet i olika storleksklasser, lämpliga för byggarbetsplatser m...

01-11-2021
Hårt arbete ger resultat – Klimatfördelar och ekonomiska besparingar med avfallsbaserade kompositer

Byggsektorn är den största avfallsproducenten i Europa och stod år 2016 för mer än en tredjedel av allt avfall som producerades. Hanteringen av bygg- och rivningsavfall är utmanande på grund av avfall...

27-10-2021
Återvinningen av magneter går från pilotprojekt till affärsutveckling

I Circwaste-projektet undersöker Prizztech Oy, ett utvecklingsföretag med säte i Björneborg nya tillämpningar för industriella sidoströmmar. Kärnan i Prizztechs delprojekt är Peittoo återvinningspark,...

26-10-2021
Att återvinna avfall gjordes till ett spel i Kangas i Jyväskylä

I februari genomfördes ett experiment inom ett av delprojekten i Circwaste i Jyväskyläs Kangasområde, där deltagarnas avfallsbeteende övervakades och påverkades genom spelifiering.

21-07-2021
På den automatiska stationen i Libelits betalar du bara för det du lämnar kvar

Syftet med den automatiserade stationen är att underlätta hanteringen av kundernas avfall och att öka antalet tjänster som tillgodoser konsumenternas behov på ett mer mångsidigt sätt, utan att begräns...

21-07-2021
Vi behöver alla stöd i övergången till en hållbar delningsekonomi

Övergången från privat ägande till delningsekonomi kräver en stor förändring av både affärslogiken och människornas konsumtionsmönster. En hållbar övergång kräver därför stöd och omstrukturering av ga...

21-07-2021
Ett kompetenskluster för koldioxidneutralt byggande skapas i Lahtis

Centret för utveckling av kolneutralt byggande fokuserar på globala megatrender: produktion av förnybar energi, minimering av energianvändningen, återvinning av rivningsmaterial och användning av orga...

21-07-2021
Enhetliga förpackningsmarkeringar utvecklar kundupplevelsen inom livsmedelssektorn

Projektet med en gemensam informationsmodell kommer att skapa ett gemensamt digitalt språk för livsmedelssektorn som kommer att få informationen att flöda sömlöst genom hela värdekedjan, hela vägen fr...

21-07-2021
Borgå Kullo Business Park är byggd för att vara hållbar med hjälp av cirkulär ekonomi

En företagspark för cirkulär ekonomi byggs i Kullo i Borgå. Den cirkulära ekonomin har utnyttjats avsevärt vid byggandet av parken.

21-07-2021
Framsteg i föregångarkommuner inom cirkulär ekonomi

Företrädare för tio kommuner delade med sig av resultat från arbetet med och erfarenheter av cirkulär ekonomi på mötet, som äger rum en gång per halvår. Dessutom tog man del av och diskuterade strateg...

28-04-2021
Årets Vandringspris till Fazers xylitolfabrik – pionjärföretaget tillverkar industriellt xylitol av havreskal

Årets Vandringspris går till Fazers xylitolfabrik. Fazer bygger en globalt sett unik produktionsanläggning i Lahtis där man tillverkar xylitol av havreskal. Anläggningen är ett praktexempel på innovat...

28-04-2021
I Jyväskylä uppmuntrar man till cirkulär ekonomi genom användarorienterade försök

En serie som producerades av unga i sociala medier gav tips om en miljövänlig livsstil, och stadens hållbarhetsfrämjande tjänster samlades på en enda webbplats. I Jyväskylä förädlas invånarnas egna id...

19-03-2021

1
2
3
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar
  • Skriv ut sidan