Återvinningen av magneter går från pilotprojekt till affärsutveckling

Nyhet 26-10-2021 kl. 11.56
© Unsplash

I Circwaste-projektet undersöker Prizztech Oy, ett utvecklingsföretag med säte i Björneborg nya tillämpningar för industriella sidoströmmar. Kärnan i Prizztechs delprojekt är Peittoo återvinningspark, som fungerar som nav för olika materialflöden. Platsen kan användas som mellanlager för material eller som produktionsområde för sekundära råvaror. Det finns också sex vindkraftverk belägna i Peittoo återvinningspark. ”Det finns redan en del aktiviteter i parkområdet, men vi kommer att komma igång på allvar när planläggningen är klar, säger projektledaren Sami Leppimäki från Prizztech Oy.

Återvinningsmagneter ersätter nya naturresurser

Affärspotentialen för återvunna magneter har studerats på Prizztech. Delprojektet testade demontering av en tidigare avvecklad stor permanentmagnetrotor och återvinning av magneter som krossas till råmaterial för nya magneter. Dessa experimentella resultat har använts i en redogörelse om magneters affärspotential.

Prizztech har aktivt samarbetat med bland andra Stena Recycling. Företaget har utvecklat konceptet för återvinning av vindkraftverkens vingar och turbinblad. ”Antalet vindkraftverk, särskilt runt Östersjön, är mycket högt, och placeringen av Stena Recycling nära hamnen i Tahkoluoto erbjuder goda förutsättningar för nedmontering av kraftverk, säger Minna Haavisto från Prizztech Oy. Vid behov kan även Peittoo återvinningspark fungera som lagringsutrymme för Stena Recycling.

”Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller ökar och användningen kommer att öka betydligt i framtiden, till exempel i takt med att vindkraften ökar och elbilarna blir fler. För närvarande är vi helt beroende av den kinesiska marknaden, eftersom det inte finns någon produktion av sällsynta jordartsmetaller i Europa. Metallutvinning orsakar alltid även miljöskador. När det gäller sällsynta jordartsmetaller bör återvinning av metaller ha högsta prioritet, då produktionen inte kan ökas hur länge som helst. Och frågan är således också viktig ur självförsörjningssynpunkt ”, säger Haavisto.

Industrins intresse för återvunna magneter

Enligt Haavisto kan fyra alternativa återvinningsvägar användas för återanvändning av kasserade magneter. Det mest energieffektiva och ekologiska alternativet skulle vara att återanvända magneter som sådana, men detta är ofta inte möjligt. Vid användning av magnetiskt material var det mest energieffektiva alternativet pulveriseringsmetoden, där magnetens egenskaper och form kan ändras till önskad beskaffenhet. Denna metod uppnår i bästa fall ungefär 98 procent av samma egenskapsnivå som magneter tillverkade av jungfruligt material

Men inte alla kunder är villiga att kompromissa om dessa funktioner. Till exempel kan återvinningsmagneter för närvarande inte användas i vindkraftverk på grund av dessas stränga krav, men de kan användas i andra motorer. Till exempel har tillverkare av hissmotorer varit intresserade av att använda återvunna magneter.

”För magneter som tillverkas av återvunna råvaror måste det finnas en kund som är villig att ge avkall på kraven på magnetiska egenskaper, men som får en varumärkesfördel av att använda återvunna material, säger Haavisto. Priset får inte heller vara högre än priset på jungfruligt material. Återvinningsaktörens kostnad för avskiljningen måste emellertid täckas av priset.

Affärspotential för återvinningsföretag

Enligt Haavistos analys kan återvinning av vindkraftsmagneter bli en affärsverksamhet för återvinningsföretag om den integreras i den bredare nedmonteringen och återvinningen av vindkraftverk. Särskilt när det gäller stora magneter är det möjligt att göra återvinningen till en lönsam verksamhet.

När det gäller mindre magneter som används i elektronik behövs ytterligare arbete för att sällsynta jordartsmetaller ska kunna separeras och gjutas för att matcha jungfruligt material. Prizztech har också studerat den automatiska borttagningen av magneter från medelstora motorer, men experimenten har ännu inte gett resultat. ”Det pågår emellertid mycken forskning och utveckling kring separering av sällsynta jordartsmetaller, till exempel i Jyväskylä och Villmanstrand. Förhoppningsvis kan vi också utveckla vår egen återvinningsprocess för sällsynta jordartsmetaller i Europa.”

Läs mer

Mera information

  • Projektledaren Minna Haavisto, fornamn.efternamn@prizz.fi
  • Projektledaren Sami Leppimäki, fornamn.efternamn@prizz.fi 

  • Skriv ut sidan