Återvunnet material som Trafikledsverket använder i vägprojekt fick infrastrukturbyggarnas godkännande

Nyhet 19-03-2021 kl. 15.10
Jenni Nurmi © Timo Makkonen

I Prizztech Oy:s och Björneborgs stads delprojekt inom Circwaste-projektet undersökte man egenskaperna hos Ecolan Infra®TR-askgranulat. Det återvunna materialet användes under ett helt år i Trafikledsverkets projekt för byggande av en planskild anslutning i Södermark i Björneborg.

”Av askgranulatet byggdes en 100 meter lång omväg för användning under byggtiden”, berättar Jenni Nurmi från Reroute Oy, som sedan början av projektet fungerat som expert på cirkulär ekonomi för Ecolan Oy. Under året gjordes bland annat bärighetsmätningar för strukturen. Resultaten gällande egenskaperna hos det återvunna materialet, som är tillverkat av flyg- och bottenaska, har sammanställts i en rapport som är öppen för alla.

Det återvunna materialet höll bättre än de traditionella alternativen

I projektet undersökte man under Trafikledsverkets överinseende hur väl granulerad aska fungerar som ersättare för naturmaterial i infrastrukturbyggande. Det vägavsnitt där det återvunna materialet användes i filtreringslagret höll bättre för användning än de vägavsnitt som byggts med traditionella material.

”På avsnittet med det återvunna materialet hölls asfalten hel under hela den tid som omvägen användes”, berättar Nurmi. På de övriga vägavsnitten blev man tvungen att lappa asfalten under året. Resultaten tyder på att det återvunna materialet kan påverka livslängden hos strukturer. ”En lång livscykel för infrastruktur är avgörande för miljön. För reparationer använder man ofta nya material.”

Inget extra jobb för byggarna

Enligt Nurmi är byggarnas godkännande ett absolut villkor för att återvunna material ska kunna användas i mark- och infrastrukturbyggprojekt i större skala. Tidtabellerna för projekten är strikta, så återvunna material får inte orsaka extra arbete.

”Infrastrukturbyggare är i allmänhet en kritisk publik, och därför är det en så stor framgång att få respons från dem om att askgranulatet fungerar bra att bygga med!”

Från fältet önskar man också att det ska göras fler sådana här storskaliga projekt i stället för små pilotprojekt. ”Det kräver mod att ta nästa steg, men vi experter hjälper till att avgöra när det finns tillräckligt med källinformation för att övergå till en mer storskalig nivå”, säger Nurmi.

Det här projektet var också en viktig vägvisare för genomföranden där återvunnet material används för en riktig väg, inte bara en teststump på fem eller tio meter. ”Sådana där erfarenheter ger hela infrastruktursektorn och lokala aktörer viktig information om nyttan med återvunnet material på den praktiska nivån.”

© Jenni Nurmi

Det återvunna materialet fick Trafikledsverkets godkännande

Under resans gång gjordes också annat pionjärarbete. Inom projektet utvecklade man tillsammans med Trafikledsverket en ny process för godkännande av material, som är till nytta för alla förädlare av återvunna material.

”För askgranulatet fick vi det första projektspecifika godkännandet, och vi utvecklade också en process som Trafikledsverket kan använda för andra återvunna material”, säger Nurmi.

Ett permanent användningsområde för det återvunna materialet hittades i närheten

Undersökningarna av askgranulatets egenskaper fortsätter i nästa användningsprojekt, på riksväg 3.

”Ofta är det svårt att hitta användningsområden för återvunna material efter ett försök, men även i detta avseende skrevs historia i Björneborg”, berättar Nurmi glatt. Det askgranulat som under ett år använts i omvägen flyttades till en permanent plats på en närliggande väg för cyklister och fotgängare. ”Det är unikt att vi kan hitta ett lämpligt nytt användningsområde för det återvunna materialet så nära. Förhoppningsvis får vi fler likadana fall med andra material och på andra ställen.”

Läs mera


  • Skriv ut sidan