Alueellinen yhteistyöverkosto tukee kiertotaloutta ja kestävää jätehuoltoa

Alueellinen yhteistyöverkosto tarjoaa tukea ja asiantuntija-apua kiertotalouden edistämiseen ja valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoon Lounais-Suomessa, Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa. Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

Yhteistyöryhmistä voimaa

Jokaisella alueella toimii oma yhteistyöryhmänsä, johon on koottu keskeiset jätehuoltoon liittyvät sidosryhmät. Yhteistyöryhmien tehtävänä on katalysoida alueellista hallintoa, yrityksiä ja asukkaita toimimaan resurssitehokkaasti ja siten edistämään jätesuunnitelmien toteuttamista. Ryhmä myös raportoi kiertotalouden edistymisestä alueella. 

Kutakin yhteistyöryhmää vetää aluekoordinaattori, jonka tehtävänä on käynnistää uutta toimintaa materiaalitehokkuuden ja kierrätysasteen lisäämiseksi. Koordinaattorit luovat yhteyksiä kuntien, yritysten, hallinnon edustajien sekä kansalaisten välille. He viestivät ja antavat neuvontaa kiertotalouden työkaluista ja menetelmistä sekä tukevat uusia hankkeita.

Tiekartat ohjaavat kohti kiertotalousyhteiskuntaa

Yhteistyöryhmät valmistelevat tiekartan valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi alueilla. Työssä huomioidaan alueelliset vahvuudet ja haasteet. Yhteistyöryhmät pyrkivät vaikuttamaan julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon alueella, jotta tiekarttojen suunnitelmat toteutetaan käytännössä.

Aluekoordinaattorien yhteystiedot
 

Keski-Suomi

  • Projektiasiantuntija Outi Pakarinen, Keski-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi, p. +358 40 675 9945

Etelä-Karjala

  • Ympäristösuunnittelija Anna Vuori, Lappeenrannan kaupunki, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi, p. 040 570 1044

Pohjois-Karjala

  • Projektipäällikkö Aino Heikura, Pohjois-Karjalan liitto, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, p. 050 435 9921

Varsinais-Suomi

  • Projektiasiantuntija Anni Lahtela, etunimi.sukunimi@valonia.fi, p. 040 631 3856
  • Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto, etunimi.sukunimi@varsinais-suomi.fi, p. 040 721 3137

Tutustu Circwaste-alueiden omiin nettisivuihin:

Tutustu muihin teeman hankkeisiin:

 

 

 

Julkaistu 10.10.2018 klo 13.37, päivitetty 20.9.2022 klo 13.15
  • Tulosta sivu