Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu käynnistyy

Uutinen 2.5.2019 klo 8.37
Vuoden kiertotalouskunta 285
© SYKE

Opetetaanko kuntasi peruskouluissa kiertotaloutta, jaetaanko ylijäänyt hävikkiruoka kuntalaisille, hyödynnetäänkö rakentamisessa ylijäämämaita tai ovatko kiertotalousratkaisut yhtenä julkisten hankintojen kriteerinä? Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastavat kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Kilpailun voittaja julkistetaan Kuntamarkkinoilla 12.9.

”Kunnat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kunnat voivat toiminnassaan ja investoinneissaan kehittää kiertotaloutta tukevia ratkaisuja ja edistää niiden käyttöönottoa”, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa SYKEstä sanoo.

Kiertotaloudessa tehostetaan ja vähennetään luonnonvarojen käyttöä, hyödynnetään monipuolisesti erilaisia palveluja sekä minimoidaan materiaalin ja energian hukkaa. Kiertotalouden avulla kunnat saavat mahdollisuuden tarjota asukkailleen palveluita ja hyvinvointia kestävällä tavalla.

”Kaikilla kunnan toimialoilla tehdään päätöksiä, joilla on suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja ilmastopäästöihin. Haluamme Kuntaliitossa tukea kuntia resurssitehokkaiden ja energiaa säästävien palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Kunnilla on tärkeä tehtävä myös kuntalaisten ympäristötietoisuuden lisäämisessä”, kertoo Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

"Toivomme kilpailun innostavan paikallisiin kiertotaloustekoihin ja tuovan esille eri puolilla Suomea tehtyjä inspiroivia tekoja, joista myös muut kunnat voivat ottaa mallia. Kiertotalouden tiekartassa kunnat on tunnistettu yhdeksi tärkeimmistä avainpelaajista, jotka mahdollistavat Suomen siirtymisen kestävämmän talouden peliin", lisää Sitran asiantuntija Laura Järvinen.

Kilpailussa Kuntaliiton, SYKEn ja Sitran asiantuntijat arvioivat ja pisteyttävät kunnan sitoutumista kiertotalouteen useasta näkökulmasta. Tarkastelussa ovat kiertotalouden edistäminen talouden, ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi arvioidaan kunnan kiertotaloustoimien vaikuttavuutta, monistettavuutta ja innovatiivisuutta.

Kilpailuun voi osallistua 2.5.–14.6.2019. Kilpailun voittaja julkistetaan 12.9.2019 Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Kolme finalistikuntaa pääsee esittelemään saavutuksiaan Kuntamarkkinoiden suosituimmassa tapahtumassa. Voittajakunta saa palkinnoksi viestinnällistä sparrausta alan ammattilaisilta sekä näkyvyyttä järjestäjätahojen viestinnässä. Sparrauksen avulla kunta voi lisätä houkuttelevuuttaan kiertotalouden edelläkävijänä nykyisille tai tuleville kuntalaisille ja alueen yrityksille.

Kilpailu on jatkoa Sitran aloittamalle Kuntien kiinnostavimmat kiertotalousteot -listalle ja on yksi Suomen kiertotalouden tiekartan toimenpiteistä.

Kilpailun verkkosivut: Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu

Lisätietoa:

Ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus
puh. 0295 251 437, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,

Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto
puh. 040 824 4401, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Projektikoordinaattori Marleena Ahonen, Sitra
puh. 050 511 7615, etunimi.sukunimi@sitra.fi


  • Tulosta sivu