Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Meistä jokainen kaipaa tukea kestävään jakamistalouteen siirtymisessä

Yksityisestä omistamisesta jakamistalouteen siirtymisessä tarvitaan suurta muutosta niin yritysten liiketoimintalogiikoissa kuin ihmisten kulutustottumuksissa. Siksi kestävä siirtymä vaatii tukea ja v...

15.4.2021
Kiertotalouden edelläkävijäkunnat saavat aikaan

Biojätteen ja muovin kierrätystä, biokaasua, kiertotalouspuistoja, yritysyhteistyötä ja paljon muuta. Kiertotalouden edelläkävijäkuntien tapaamisessa saatiin kuulla kiertotaloustyön tuloksista.

25.3.2021
Liperin automaattiasemalla maksat vain siitä mitä jätät jälkeesi

Pohjois-Karjalassa aloitti toimintansa automaattinen jätteen vastaanottoasema kotitalouksien ja pienten yritysten jätteille. Automatisoidulla asemalla pyritään helpottamaan asiakkaiden jätteiden käsit...

15.3.2021
Uusia aineksia kiertotalouden sankaritarinaan

Vuosi 2021 on toistaiseksi tuonut mukanaan sekä uutta että vanhaa. Vuoden paras kiertotalousuutinen on varmasti kiistatta ollut Kiertotalouden strategisen ohjelman valmistuminen, kirjoittaa Tuuli Myll...

1.3.2021
Kestävä kasvu kunnissa – rahoitusta ja ratkaisuja

Tervetuloa kaikille kunnille avoimeen kuntaverkostojen yhteistyössä järjestämään Kestävä kasvu kunnissa – rahoitusta ja ratkaisuja –webinaariin 22.4.2021.

18.2.2021
Kiertotalousohjelma tarjoaa ratkaisua ympäristö- ja taloushaasteisiin

Ehdotus kiertotalouden ohjelmaksi kuvaa, miten kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden perusta. Kunnille ohjelma ehdottaa muun muassa kiertotalouden tiekarttoja. Circwaste-hankkeen edelläkävijäkunnat...

10.2.2021
Rakentamisen sertifikaatit: Kohti ympäristöystävällisempää rakentamista

Suomessa on käytössä useita erilaisia rakentamisen sertifikaatteja, joilla voidaan osoittaa, kuinka rakentamisessa on huomioitu ympäristöä kuormittavat tekijät. Mitkä ovat näiden sertifikaattien omina...

2.2.2021
Jyväskylän Kankaan kaupunginosan jätedataa voi seurata verkossa

Jyväskylän kaupungin Circwaste-osahankkeessa kehitetään Kankaan kaupunginosan älyjätehuoltoa. Eri jätejakeiden syväkeräyspisteet toimivat sähköisillä lukoilla, jotka avataan avainlätkillä.

20.1.2021
SAPEA: Biohajoavalla muovilla ei voi oikeuttaa huonoa jätehuoltoa

Biohajoavilla muoveilla on roolinsa muovin ympäristöön kertymisen vähentämisessä. Sillä ei voi kuitenkaan oikeuttaa huonoa jätehuoltoa ja tehotonta kierrätystä, todetaan Euroopan tiedeneuvontahanke SA...

18.1.2021
Kemikaali- ja hankintakoulutusta kuntien ekotukihenkilöille

Turun ammattikorkeakoulu on toteuttanut yhteistyössä Turun kaupungin Ekotuen kanssa itseopiskeluun soveltuvan verkkokemikaalikoulutuksen, jonka päätavoitteena on tarjota perustietoa kemikaaleista, nii...

18.12.2020
Väyläviraston tiehankkeessa käytetty uusiomateriaali sai infrarakentajien hyväksynnän

Prizztech Oy:n ja Porin kaupungin Circwaste-hankkeen osaprojektissa tutkittiin Ecolan Infra®TR -tuhkarakeen ominaisuuksia. Uusiomateriaalia käytettiin kokonaisen vuoden ajan Väyläviraston Söörmarkun e...

17.12.2020
Helsingin alueellinen biomassakartoitus luo pohjaa kiertotalousliiketoiminnalle

Helsingin kaupungin 6Aika-strategiaan kuuluvassa CircVol-hankkeessa kartoitettiin, minkälaisia biologisia virtoja, kuten teollisuuden biojätteitä, pääkaupunkiseudulla syntyy. Hanke toteuttaa myös Hels...

10.12.2020
Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti

Uutta alueellista seurantatietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteesta: Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti. Osalla kuntaseuduista näkyy heikkoa positiivista keh...

10.12.2020
Biokimppa-kampanja innostaa biojätteen lajitteluun Hämeessä

Loimi-Hämeen Jätehuolto aloitti huhtikuussa Biokimppa-kampanjan, joka nostaa esiin jäteyhtiön 25-vuotisjuhlien teemaa, biojätettä. Asukkaat voivat ottaa käyttöönsä perheen tai naapurusten kesken ilmas...

4.12.2020
Jyväskylässä kannustetaan kiertotalouteen käyttäjälähtöisillä kokeiluilla

Ympäristöystävällisen elämäntavan oppeja jaettiin nuorten tuottamassa somesarjassa ja kaupungin kestävyyttä edistävät palvelut koottiin yhteen verkkosivustolle. Jyväskylässä asukkaiden omat ideat jalo...

23.11.2020
Lounais-Suomessa potentiaalia proteiinikasvien tuotantoon

Lounais-Suomessa kartoitettiin proteiinikasvien viljelyn nykytilaa sekä tuotantopotentiaalin kasvun ja jalostuksen mahdollisuuksia tuotannon arvoketjussa. Selvitys piti sisällään sekä ruokakasviprotei...

19.11.2020
Rakentamisen kiertotalouteen vauhtia Lounais-Suomessa

Lounais-Suomi on yksi Circwaste-alueista, joilla edistetään kiertotaloutta. Lounais-Suomessa on valmistunut selvitys, jossa tarkastellaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia maakunnassa....

18.11.2020
Hyviä tekoja jääkaapin ovella

Hyvä ruoka on perustarve, mutta se tuo elämään myös iloa – ehkä jopa rakkauttakin. Lokakuussa käynnistyi kampanja, johon meistä jokainen voi osallistua tekemällä jääkaapin ovella hyviä valintoja: Raka...

16.11.2020
Kiertotalousmittarit ohjaavat kestävämpiin valintoihin

Kuinka kiertotalousliiketoimintaa voidaan Suomessa mitata? Miten kotitalouksien kierrätys on kehittynyt alueellisesti? Lisääkö kiertotalous hyvinvointia? Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus järjes...

11.11.2020
Kiertotalouden palvelukeskus tukee kuntia kestävissä julkisissa hankinnoissa

Circwaste – Kiertotalouden palvelukeskus -osahankkeessa toteutetaan erilaisia resurssitehokkuuden tukipalveluita. Julkisten hankintojen tukipalvelulla edistetään resurssitehokkaita ja kemikaaliviisait...

29.10.2020

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu