Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Julkisen taiteen ympäristövaikutuksien arvioimiseen rakennetaan laskuri

Turun ammattikorkealoulu toteuttaa taiteen ympäristöjalanjäljen laskemiseen soveltuvan laskentatyökalun. Laskurin on tarkoitus helpottaa taiteilijoita päästölaskentaa vaativissa kohteissa sekä ilmasto...

1.2.2023
Tiedätkö missä kaikissa materiaaleissa on terveydelle haitallisia POP-yhdisteitä?

Ympäristöministeriö on julkaissut oppaan, joka auttaa tunnistamaan pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältäviä jätteitä eli POP-jätteitä. POP-asetuksen jätteitä koskevia pitoisuusrajoja on juuri uudistet...

30.1.2023
Kiertotalouden työkirja kunnille julkaistu

Toimiva kiertotalous vähentää sekä kuntien ilmastopäästöjä että taloudellisia kuluja. Työkirja kokoaa yhteen kiertotalouden toteuttamisen eri vaiheet sekä hyviksi havaitut kokeilut ja työkalut eri puo...

11.1.2023
Jätetieto on suunnittelun ja ohjauksen aarre

Jätteiden seuranta nousee joka vuosi puheenaiheeksi, kun Tilastokeskus julkaisee yhdyskuntajätteen tilastonsa. Kierrätyksen tulisi kasvaa selvin harppauksin ja jätemäärien vähentyä. Näin saavuttaisimm...

20.12.2022
Know-as-you-throw – Italiassa osataan jäteasiat

Marraskuun alussa Circwaste-hankkeen jäteasiantuntijat ja tutkijat matkustivat Pohjois-Italiaan tutustumaan paikallisiin jätehuoltoratkaisuihin ja EU Life -rahoitteiseen kehittämisprojektiin nimeltä R...

20.12.2022
Tervetuloa Kierrätyslannoitteista apua sadon turvaamiseen -webinaariin 12.1.2023

Webinaarin tavoitteena on kartoittaa kierrätyslannoitteiden nykytilaa ja niiden mahdollisuuksista Varsinais-Suomen alueella Tapahtuma on suunnattu erityisesti kierrätyslannoitteista kiinnostuneille ma...

16.12.2022
Lahden tavoitteena on olla jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2050 - uusi kiertotalouden tiekartta hyväksytty

Lahden kaupunginhallitus on hyväksynut kaupungille uuden kiertotalouden tiekartan. Lahden tavoitteena on olla jätteetön kestävän kulutuksen kaupunki vuonna 2050. Kiertotalouden tiekartta ohjaa toimint...

15.12.2022
Kotitalouksien jätteen kierrätys tehostunut monilla Suomen kuntaseuduilla

Kotitalouksien jätteiden kierrätysaste on noussut lähes kaikilla seurannassa mukana olevilla kuntaseuduilla vuosina 2016–2021 (osalla kunnista 2018–2021). Kotitalousjätteen määrän kehitys on ollut vai...

15.12.2022
Auta meitä kehittämään Kestävyysloikkaa!

Vastaa lyhyeen kyselyyn ja auta meitä tekemään Kestävyysloikka-palvelusta vieläkin parempi! Kestävyysloikka on Suomen ympäristökeskuksen tarjoama ja ylläpitämä alusta ilmasto-, kiertotalous- ja luonto...

12.12.2022
Uudelleenkäytön toimijat verkostoituivat luomaan kestävää tulevaisuutta

Uusi valtakunnallinen järjestö RENET uudelleenkäyttöverkosto kokoaa uudelleenkäyttötoimijat yhteen. Verkosto perustettiin Tampereella 22.11.2022 Uudelleenkäytön aika on nyt! – seminaaripäivässä.

8.12.2022
Kiertotalousratkaisuille näkyvyyttä Kestävyysloikka-palvelussa!

Vantaan kaupunki kannustaa yrityksiä ja muita toimijoita jakamaan vaikuttavia ilmasto-, kiertotalous- ja luontoratkaisujaan Kestävyysloikka-palvelussa. Kun hyviä esimerkkejä ryhdytään hyödyntämään jok...

8.12.2022
Kasvistuotannon sivuvirtoja voidaan hyödyntää rehuissa ja elintarvikkeissa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Circwaste-osahankkeessa on tutkittu, miten kasvistuotannon sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Sivuvirroilla on monia käyttökohteita elintarvikkeista ja...

14.11.2022
Missä mennään, Suomi? Kiertotalousmittarit suunnannäyttäjinä 15.12.2022

Tule kuulemaan päivitetyt tiedot kiertotalouden edistymisestä Suomessa! Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus ja Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke esittelevät uusimpia tuloksiaan kiertotalouden ...

9.11.2022
Uudelleenkäytössä piilee valtava potentiaali

Uudelleenkäyttö on keskeinen osa kiertotaloutta. Kun tuotteet ja tavarat pysyvät käytössä, vähenevät sekä neitseellisten luonnonvarojen tarve että jätemäärät. Lisäksi uudelleenkäyttö luo työpaikkoja j...

2.11.2022
Kiertotalous kunnissa -raportti kokoaa yksiin kansiin kuntien keinot kiertotalouden edistämiseksi

Circwaste-hankkeen kokoamassa Kiertotalous kunnissa -raportissa tunnistettiin merkittävimmät toiminta-alueet, joissa kunnilla on mahdollisuus edistää kiertotaloutta.

25.10.2022
Sanoista tekoihin kiertotaloudessa!

Kiertotaloutta tukevat keinot tunnetaan yhä paremmin. Nyt on kyse siitä, miten tieto saadaan tehokkaasti kaikkien toimijoiden käyttöön.

25.10.2022
Maatalouden jätemuovimäärät ovat nyt tiedossa Pohjois-Karjalassa

Karelia-ammattikorkeakoulu on tutkinut jo viiden vuoden ajan jätemuovien syntymistä ja kierrätysmahdollisuuksia niin maataloudessa kuin rakentamisessa.

10.10.2022
LUT-yliopiston kehittämällä teknologialla rakennus- ja purkujätteistä syntyy uusia komposiittituotteita

Puu-muovikomposiittien tuotannolla vähennetään rakennus- ja purkujätteiden käsittelyn ympäristövaikutuksia.

10.10.2022
Tervetuloa Sivuvirrat Materiaalitorille -työpajaan 15.11.2022

Toisen jäte on toisen raaka-aine. Hyödynnetäänkö yrityksessäsi syntyviä sivuvirtoja? Tarvitsetko materiaalia, joka voisi olla ylijäämää joltakin muulta?

7.10.2022
CircBrief: Ruokahävikin vähentäminen ravitsemispalveluissa

Suomessa ravitsemispalveluissa elintarvikejätettä on arvioitu syntyvän vuosittain yhteensä 78 miljoona kiloa, tästä ruokahävikkiä, eli yhä syömäkelpoista ruokaa, on yhteensä 61 miljoonaa kiloa. Tässä ...

28.9.2022

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu