Mitä Keski-Suomen sekajäte sisältää?

Uutinen 9.9.2021 klo 17.03
© Keski-Suomen liitto

Sekajätteen koostumusta selvitettiin Keski-Suomessa touko-kesäkuussa 2021 kahdessa taajamassa ja kahdella haja-asutusalueella. Tutkimus tehtiin kolmatta kertaa. Tutkimus antaa tarpeellista tietoa kotitalouksien jätteiden lajittelusta ja auttaa näkemään, minkä jätejakeiden kohdalla lajitteluneuvontaan täytyy erityisesti panostaa tai minkä jakeiden kohdalla on huomattu edistymistä.

Biojätteen osuus sekajätteessä pienentynyt

Sekajätteestä noin 23 prosenttia oli biojätettä. Edellisiin tutkimuksiin verrattuna suunta on oikea, sillä vuonna 2017 biojätettä oli sekajätteen seassa keskimäärin 29 prosenttia ja vuonna 2015 määrä oli 24 prosenttia. Vaikka biojätteen lajittelussa on edelleen parantamisen varaa, Keski-Suomessa biojätteen osuus sekajätteestä on kuitenkin pienempi kuin monilla muilla alueilla.

Sekalaisen jätteen, eli oikein lajitellun sekajätteen, osuus oli edellisiä tutkimuksia suurempi (23 prosenttia). Tämä on hyvä uutinen ja kertoo siitä, että sekajätteen joukkoon laitetaan entistä vähemmän sinne kuulumatonta jätettä.

Pakkausmateriaalien osuus sekajätteessä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Muovia sekajätteen joukossa oli noin 23 prosenttia (muovipakkauksia hieman alle 18 prosenttia). Muovipakkausten kohdalla on nähtävissä pientä eroa taajaman ja haja-asutuksen välillä, taajamissa muovipakkauksia oli sekajätteen joukossa 16 prosenttia ja haja-asutusalueilla 19 prosenttia.

Korona-aika voi vaikuttaa pakkausjätteen määrän kasvuun

Kartongin ja pahvin osuus oli noin 10 prosenttia ja paperin osuus noin 6 prosenttia. Kartonkipakkausten osuus oli noin 7 prosenttia, hieman enemmän kuin edellisinä vuosina. Koronapandemian aikana esimerkiksi kotiinkuljetusten ja nettikauppatilausten määrä on kasvanut, ja tämä voi osaltaan vaikuttaa kartonkipakkausten määrään.

Selvitys on osa Keski-Suomen liiton hallinnoimaa Circwaste-osahanketta. Sekajätteen koostumustutkimus on tarkoitus tehdä uudestaan vuonna 2023.

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu