Kiertotalouden kokeiluja ja innovaatioita Kankaan alueella

Uutinen 1.9.2021 klo 11.28
Viherkattoja Kankaan Piipputorilla. © Jyväskylän kaupunki

Kangas on Jyväskylän kaupungin merkittävin, entisen paperitehtaan alueelle sijoittuva kaupunkikehityshanke. Uuden asuin- ja yritysalueen koko on yli 30 hehtaaria ja sen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuoteen 2040 mennessä. Tuolloin Kankaalla kaavaillaan asuvan yli 5 000 ja työskentelevän noin 2 100 ihmistä. Kankaalla toteutuvat kaupunkisuunnittelun tuoreimmat oivallukset sekä tulevaisuuden älykäs ja kestävä rakentaminen.

Yhteisjärjestelyt edistävät resurssitehokkuutta

Kankaan kaupunkisuunnittelu perustuu vahvasti erilaisiin yhteisjärjestelyihin, joiden ansiosta kaupunkirakenne edistää yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, viihtyisyyttä, vehreyttä ja resurssitehokkuutta, kulttuuria unohtamatta.

Autojen pysäköinti on Kankaalla keskitetty pysäköintitaloihin, joista valmiina on P-Pergamentti. Pysäköinnin mitoitus perustuu Kankaalla vuorottaispysäköintiin, jolla saadaan pysäköintipaikkojen kokonaispaikkamäärää alaspäin. Osaltaan P-Pergamentti ilmentää Kankaan prosenttikulttuuriperiaatetta. Talon ulko- ja sisäpinnoilta löytyy taidetta, kuten Kartastoja-teos. Prosenttikulttuurilla tehdään niin perinteisiä taidehankintoja kuin tuetaan tilapäistä ja esittävää taidetta sekä tapahtumia. Kiertotalouden näkökulmasta kiinnostavin teos on Villu Jaanisoon Norsu, joka on tehty kierrätetyistä autonrenkaista. Kiertotalous näkyy myös pyöräily- ja kävelyreitteihin panostamisena.

Viljelypiha Kankaalla © Hannele Ahponen

Kankaalla kaikki piha-alueet ovat yhteisiä. Ratkaisu mahdollistaa laadukkaan toteutuksen ja luo osaltaan yhteisöllisyyttä. Yhteispihat ovat kaikki teemoiltaan erilaisia. Tällä hetkellä Kankaalta löytyy yhteispihoja seuraavilla teemoilla: leikki, viljely, kokkaus ja metsä.

Resurssiviisautta löytyy myös maanalaisesta infrastruktuurista ja palveluiden saralta. Kankaan Mustaverkko on kaupungin omistama alueellinen valokuituverkko, jonka vuokralaisiksi operaattorit ja muut toimijat voivat tulla. Alueen ulkoalueiden hoito on yhdessä toimijoiden kanssa kilpailutettu. Näin palvelutaso on tasaisen hyvä ja Kankaan talkkari käy tutuksi alueen asukkailla ja toimijoille. Samalla erilaisilta haasteilta vaikkapa lumitöiden vastuualueiden osalta vältytään.

Kankaalla on käytössä alueportaali, Kangasverkko, jota kehitetään koko ajan toimivammaksi viestinnän ja tiedonvälityksen kanavaksi.

Jätehuolto älykkääksi

Jätehuolto on Kankaalla toteutettu keskistetysti alueellisena järjestelynä. Syväkeräyspisteitä on tällä hetkellä neljä, ja näitä täydentää kaksi väliaikaista pinta-astiapistettä. Alueellinen syväkeräykseen perustuva ratkaisu vähentää tilan ja huoltoliikenteen tarvetta sekä niistä aiheutuvia päästöjä. Syväkeräys mahdollistaa myös tulevaisuuden jätehuoltopalveluiden kehittämisen.

Kankaalla on ollut käytössä jo keväästä 2019 lähtien sähköinen lukitus jätesäiliöiden kansissa. Järjestelmä on toteutettu Circwaste-osahankkeessa. Jätepisteiden lukitseminen on normaali käytäntö johtuen turvallisuusnäkökohdista. Sähköinen lukitus on käyttäjälle huomattavasti miellyttävämpi kuin perinteisen avaimen käyttö. Sähköisen lukituksen kautta Kankaan jäteastioilla käynneistä jää lukitusjärjestelmään jälki. Tämä data kerääntyy järjestelmään ja aluetasoista dataa onkin tarjolla muun muassa mainitun Kangasverkko-alueportaalin kautta. Jatkossa sekä itse teknistä lukkoa sekä datan hallintaa ja viestintää on tarkoitus kehittää eteenpäin. Tiedon avulla voidaan motivoida asukkaita lajittelemaan.

Jätejakeiden keräyspiste. © Tanja Oksa

Hulevesikanavan uusi elämä

Kankaalla vanha paperitehdas infrastruktuureineen on osa alueen identiteettiä. Vanhojen teollisuusrakennusten uusi elämä on resurssitehokkuutta parhaimmillaan. Vanha tehtaan kanava on rakennettu uuteen käyttöön hulevesikanavaksi. Kanavan rakenteilla, muotoilulla ja kasvillisuudella viivytetään alueen sadevesiä niin, että viereiseen Tourujokeen aiheutuu mahdollisimman vähän kiinto- ja haitta-ainekuormitusta. Iso osa alueen hulevesistä päätyy kanavaan alueen maljamaisen muodon vuoksi. Hulevesikanavan kasvisto on valittu niin, että se kestää kuivia jaksoja ja toisaalta pärjää myös ajanjaksot, jolloin kanava on lähes täynnä vettä. Kanavan rakenteissa on käytetty biohiiltä, joka sitoo vettä ja ravinteita sekä varastoi hiiltä.

Hulevesikanavan toteutus oli osa Jyväskylän kaupungin kärkihanketta, Vihreitä Vesireittejä, joka toteutettiin vesien tilan parantamiseksi Tourujoen valuma-alueella. Hanke oli osa ympäristöministeriön hallinnoimaa, hallitusohjelman mukaista "Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon" -kärkihanketta.

Kankaan hulevesikanava © Hanna-Kaisa Hämäläinen

Lue lisää Kankaasta:

Lisätietoja:

  • Kangas yleisesti: Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, kaisa.hirvaskoski-leinonen@jyvaskyla.fi, p. 046 920 0971
  • Kankaan Circwaste osahanke: Tanja Oksa, tanja.oksa@jyvaskyla.fi, p. 050 312 5358
  • Kankaan hulevesikanava: Paula Tuomi, paula.tuomi@jyvaskyla.fi, p. 014 266 5059
  • Circwaste-hanke: Tiina Karppinen, tiina.karppinen@syke.fi, p. 0295 251 376

  • Tulosta sivu