Pirkanmaan alueen ekologinen ja sosiaalinen kestävyys arvioitu City Portrait -metodilla

Uutinen 22.12.2021 klo 13.00

Pirkanmaa on ensimmäisenä Suomessa hyödyntänyt City Portrait -metodia ekologisen ja sosiaalisten kestävyyden arvioimiseksi. Metodi on jo nyt herättänyt paljon kiinnostusta.

City Portrait on metodi, joka on tarkoitettu kunnan, maakunnan tai muun alueen sosiaalisten ja ekologisten vaikutusten kuvaamiseen sekä paikallisella että globaalilla tasolla. Metodin on kehittänyt taloustieteilijä Kate Raworth, ja se perustuu hänen luomaansa donitsimalliin, jossa sosiaaliset perustarpeet ja luonnon kantokyky muodostavat reunaehdot hyvinvoinnille.

”Kriisit ovat seuranneet toisiaan 2000-luvulla: finanssikriisi vuonna 2008, ilmasto- ja ympäristökriisi sekä maailmanlaajuinen koronaeristys. Uskon että kriisit kertovat, että meidän on muutettava käsitystämme hyvinvoinnista ja vauraudesta”, totesi Pirkanmaan maakuntahallituksen iltakoulussa vieraillut Kate Raworth. 

Raworth kuvasi mahdollisuuksia ohjata kaupunkia kohti donitsimallia. ”On muutettava kaksi keskeistä asiaa. Ensinnäkin, on siirryttävä pois nykyisestä lineaarisesta mallista kiertotalouteen. Tällöin resursseja ei haaskata vaan niitä käytetään aina uudelleen. Toiseksi on siirryttävä pois varallisuutta keskittävistä talousjärjestelmistä.”

”Olen innoissani siitä, mitä te voitte tehdä alueellanne. Tiedän, että se voi inspiroida monia muita”, Rawort lisäsi.

Donitsimallin kaavio suomeksi
Dontisimallissa sosiaaliset perustarpeet ja luonnon kantokyky muodostavat reunaehdot hyvinvoinnille. Kuva: Donut Economics Action Lab

Luonnonvarojen kulutus kestämättömällä tasolla koko Suomessa

”Pirkanmaan liiton analyysissä nousi esiin muun muassa se, että alueen sosiaalinen tilanne on YK:n kestävän kehityksen mittareilla verrattain hyvässä tilanteessa. Silti suuria sosiaalisia haasteita on. Pirkanmaalla on esimerkiksi asunnottomia ja ruoka-apua tarvitsevia ihmisiä”, kertoo Pirkanmaan liiton projektityöntekijä Krista Pokkinen, joka on tehnyt diplomityön donitsimallista. 

”Ekologisen kestävyyden osalta Pirkanmaa on onnistunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä edellisen kymmenen vuoden aikana, mutta hiilineutraaliuden eteen on vielä tehtävä paljon työtä. Pirkanmaan materiaalien kulutus on 2,5-kertainen kestävään tasoon nähden. Keskivertosuomalaisen materiaalijalanjälki on vuodessa noin 40 000 kiloa”, Krista Pokkinen jatkaa. 

Metodissa tarkastellaan myös sitä, miten paikalliset tavoitteet ja strategiat tunnistavat globaalin vastuullisuuden sekä sitä, kuinka laajasti ihmisten ja luonnon hyvinvointi tunnistetaan. City Portrait-analyysi voidaan tehdä julkisista strategioista ja muista raporteista. Analyysiä voidaan täydentää viranhaltijoiden, asiantuntijoiden, paikallisten yritysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden haastatteluilla ja työpajoilla. Tätä vaihetta kutsutaan Cityselfieksi.

Kuva Tampereelta Jyrki Sorjonen
Donitsimalliin perustuva City Portrait tarjoaa työkaluja myös luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen. Pirkanmaalla materiaalijalanjälki on 2,5-kertainen kestävään tasoon nähden. Kuva: Jyrki Sorjonen / Unsplash.

Neljä näkökulmaa ihmisten ja maapallon hyvinvointiin

City Portraitissa yhdistyvät sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus sekä paikallinen ja globaali mittakaava. Näistä syntyy neljä näkökulmaa: paikallinen-sosiaalinen, paikallinen-ekologinen, globaali-ekologinen ja globaali-sosiaalinen. Näkökulmat luovat neljä kysymystä, jotka toimivat City Portrait -metodin ytimenä.

City Portrait tuo näkökulmien välisiä yhteyksiä esille ja paljastaa niin mahdollisuuksia kuin haasteitakin, joita nykypäivän kunnat ja maakunnat kohtaavat. Neljän näkökulman tarkoituksena on luoda työkalu uudelle ajattelulle, yhteistyölle ja toimille kohti muutosta.

”Esimerkiksi monet nykyajan kaupungit on suunniteltu siten, että ihmiset tarvitsevat liikkuakseen autoa. Monet kotitaloudet omistavatkin useita ajoneuvoja ja samalla he tuottavat paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Haasteena on vähentää päästöjä luomalla kaikille saavutettavia ja edullisia liikkumismuotoja”, kertoo Krista Pokkinen. 

City Portraitin ulottuvuudet
City Portrait -mallin neljä ulottuvuutta auttavat hahmottaan mahdollisuuksia lisätä ihmisten hyvinvointia luontoa kunnioittaen. Kuva: Pirkanmaan liitto.

Työkalu päätöksentekijöille

Tavoitteisiin pääseminen vaatii työtä niin päättäjien kuin yrittäjien ja asukkaidenkin osalta. Päätöksentekijät ja sidosryhmät voivat hyödyntää City Portraitia aloituspisteenä heijastamaan mahdollisuuksia, haasteita, yhteisvaikutuksia ja jännityksiä vaihtoehtoisten strategioiden sekä linjausten välillä. 

Donitsimallia ja City Portraitia on hyödynnetty monissa länsimaisissa isoissa kaupungeissa, pilottina kolmessa kaupungissa: Amsterdam, Portland ja Philadelphia. Suomessa Pirkanmaa on ensimmäisenä hyödyntänyt City Portrait -metodia. Metodi soveltuukin myös maakuntien tarkasteluun. 

”Donitsimalli ja sen käytännön sovellukset ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Olemme kertoneet donitsimallista ja käsitelleet sitä muun muassa Pirkanmaan liiton ilmasto- ja ympäristöjaoston iltakoulussa, Kuntaliiton aamukahveilla, Jyväskylän kaupungin päätöksentekijöiden donitsityöpajassa ja Ekothon-yhteiskehittämistapahtumassa”, kertoo Pirkanmaan liiton projektipäällikkö Hannele Tiitto.

Lue lisää

Lisätietoja

  • Krista Pokkinen, Pirkanmaan liitto, Projektityöntekijä, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
  • Hannele Tiitto, Pirkanmaan liitto, Projektipäällikkö, p. 044 422 2250, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

  • Tulosta sivu