Muovin kulutuksen vähentäminen ja panostaminen kiertotalouteen pienentävät ympäristöhaittoja

Uutinen 12.9.2023 klo 11.04

Yksi iso haaste muovien kiertotalouden tiellä on se, ettei muovi kierrä tarpeeksi hyvin kestävän kiertotalouden synnyttämiseksi. 

Muoviroskia luonnossa nosto
© Adobe Stock

– Muovituotteen suunnittelussa, materiaalien valinnoissa ja valmistuksessa tulisikin kiinnittää enemmän huomiota tuotteen pitkäikäisyyteen ja loppuun käytetyn muovipakkauksen tai -tuotteen hyödyntämismahdollisuuksiin, sanoo erikoistutkija Helena Dahlbo.

Näin muovituotteet olisivat helposti kierrättäviä ja kierrätetystä muovista voitaisiin valmistaa turvallisia uusia tuotteita.

Muovia löytyy ympäristöstä yllättävistä paikoista

Muoveja päätyy ympäristöön useista lähteistä ja kaikista muovin elinkaaren vaiheista, mutta yksi merkittävimmistä päästölähteistä on elinkaaren loppupäässä muodostuvat roskat. Muoveja löydetään nykyisin lähes kaikkialta maaperästä, vesiympäristöstä, eliöistä sekä ilmasta. 

Ympäristöön päädyttyään muovit voivat aiheuttaa monenlaisia vaikutuksia.

– Suurikokoisten muovien tunnetuimmat haitat ovat eliöiden takertuminen niihin sekä muovikappaleiden syömisestä aiheutuvat ongelmat. Mikromuovien on todettu puolestaan vaikuttavan haitallisesti useisiin eri ravintoverkon tasojen eliöihin. Kaikkia muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksia ei kuitenkaan tunneta vielä riittävän hyvin, tutkija Päivi Fjäder toteaa.

Esimerkiksi muovien ja siten myös muoviroskien sisältämistä lisäaineista ja kemikaaleista sekä niiden vaikutuksista ympäristölle ja ihmiselle tiedetään vielä vähän. Tätä tietoa saadaan lisää muovien kiertotalouteen tähtäävässä seitsemänvuotisessa PlastLIFE-hankkeessa.

Hiilineutraali Lauttasaaren podcastissa Suomen ympäristökeskuksen tutkijat Helena Dahlbo ja Päivi Fjäder keskustelevat muovista ja muoviroskista sekä niiden aiheuttamien ongelmien ratkaisemisesta kiertotalouden avulla. Kuuntele koko keskustelu Spotify-palvelusta

Lisätietoja

Erikoistutkija Helena Dahlbo, puh. 0295 251 095, helena.dahlbo@syke.fi

Tutkija Päivi Fjäder, puh. 0295 251 434, paivi.fjader@syke.fi


  • Tulosta sivu