Muovien kiertotalous Suomessa tarkoittaa muoveista vastuun kantavaa yhteiskuntaa

Uutinen 30.3.2023 klo 13.28
 
Värillisiä muovikorkkeja
© Adobe Stock

Muovien oikeaoppinen lajittelu, kierrätysvaihtoehdot, kierrätysmyönteinen tuotesuunnittelu ja roskaantumisen ehkäiseminen ovat esimerkkejä kotien, yritysten ja maatalouden käyttämien muovien arvoketjujen vaiheista, joihin vaikuttamalla haluamme laittaa muovien kiertotalouden pyörimään kestävästi Suomessa. Tähän tähtää vuoteen 2030 ulottuva PlastLIFE-hanke, jonka aikana haluamme lisätä kaikkien ymmärrystä siitä, miksi muovihaasteen taklaaminen on tärkeää ja mitä jokainen meistä voi osaltaan tehdä.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämä, 17 suomalaisen toimijan yhteishanke potkaistiin virallisesti liikkeelle 15.–16.3. tapaamisessa, johon osallistui yli 60 hankkeessa mukana olevaa eri alojen asiantuntijaa. Ilmassa oli intoa ja halua tarttua toimeen!

”Vähennä muovin kulutusta, kierrätä muoviroskat ja korvaa öljy muovin raaka-aineena”

PlastLIFE-hankkeen tavoitteena on muovien kestävä kiertotalous Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi hanke esimerkiksi:

  • tuottaa tietoa muoviin liittyvistä asenteista ja käyttäytymisestä, mikä avulla löydetään tapoja aktivoida ja osallistaa kuluttajia ja muita toimijoita,
  • kehittää riskinarviointimenetelmän, jolla varmistetaan kierrätykseen päätyvien muovien ympäristö- ja terveysturvallisuutta,
  • edistää ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä,
  • edistää muovien keräystä ja kierrätystä koulutuksella, yritysinnovaatioilla ja yhteistyöllä,
  • selvittää rakentamisen, purkamisen, maatalouden ja puutarhatuotannon muovien ympäristövaikutuksia ja keinoja niiden vähentämiseen,
  • kehittää uudenlaisen pakkauksen perinteistä fossiilipohjaista muovia korvaavista materiaaleista ja
  • tuottaa mittareita muovivirtojen ja muovien kiertotalouden seurantaan.

”Meillä on valtava haaste, jonka selättämiseen tarvitsemme kaikkien suomalaisten apua. Me hankkeessa toimivat haluamme tehdä yhteistyötä kunta- ja yritysverkostojen, tapahtumajärjestäjien, järjestöjen ja kaikkien muoveista kiinnostuneiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä ja tuo yhteisösi mukaan talkoisiin”, erikoistutkija Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

PlastLIFE-hankkeessa tuotettavat työkalut ja tulokset edistävät Suomen muovitiekarttaa ja sen tavoitetta muovin kiertotalouden läpimurrosta ja muovien aiheuttamien haittojen vähentämisestä. Muovitiekartta on ainutlaatuinen kansallinen muovin kiertotalouden toimenpideohjelma, joka valmistui 2018 ympäristöministeriön johdolla ja jonka yhteistyöverkosto päivitti viime vuonna.

Muovihaaste taklataan yhdessä

Valtakunnallinen seitsenvuotinen hanke tuottaa puolueetonta asiantuntijatietoa ja työkaluja muovin aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja kiertotalouden mahdollistamiseksi kuluttajille, muoviteollisuudelle, kierrätysyrityksille, päättäjille sekä opiskelijoille ja tutkijoille.

PlastLIFE-kickoff_ryhmäkuva, PlastLIFE-kickoff_ryhmäkuva
PlastLIFE-hankkeessa mukana olevien organisaatioiden eri alojen asiantuntijat kokoontuivat Helsingissä 15.-16.3.2023. © Kuva: Miika Kuha, Whitmore

PlastLIFE-hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta, joka pyrkii edistämään ympäristö- ja ilmastonmuutoslainsäädännön, ohjelmien sekä strategioiden toimeenpanoa jäsenvaltioissa. Hankkeessa on Syken ja ympäristöministeriön lisäksi mukana Aalto-yliopisto, Helsingin kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Kuljetusliike Vaahterinen Oy, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Muovipoli Oy, Oy Orthex Finland Ab, Pidä Saaristo Siistinä ry, Plastone Oy, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Turun yliopisto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus (Syke), puh. 0295 251 095, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä


  • Tulosta sivu