Mikä hiertää muovin kierrätyksessä? Muoviavain-hanke selvittää muovin kierrätyksen avainkysymykset

Uutinen 6.4.2023 klo 8.00
© iStock

Muovien kierrätyksellä, muovituotteiden kierrätettävyydellä ja kierrätetystä muovista valmistetuilla tuotteilla on keskeinen rooli toimivassa muovin kiertotaloudessa. Muoville asetettuja kierrätystavoitteita ei ole vielä likikään saavutettu Suomessa. Tänään emme vielä kierrätä muovia riittävästi. Jotta onnistuisimme siinä vuoteen 2030 mennessä, selvittää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Griffin Refineries Oy:n yhteishanke muovin kierrätyksen ja uusiomuovimarkkinoiden nykytilaa, tulevaisuutta ja kehittämismahdollisuuksia Suomessa.

Muovin kierrätyksen tilannekuva tärkeä Suomen muovitiekartan toteuttamiselle

”Tuotamme laaja-alaista tietoa muovien ja muovijätteiden virroista, kierrätysjärjestelmistä ja -teknologioista, uusiomuovimarkkinan toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä ympäristöpolitiikan vaihtoehdoista, joilla muovin kiertotalouden tavoitteiden toteutumista voidaan edistää”, kertoo Jani Salminen Suomen ympäristökeskuksesta.

”Työmme tukee Suomen muovitiekartan toimeenpanoa, jotta muovin kierrätys olisi nykyistä oleellisesti tehokkaampaa ja uusiomuovimarkkinat olisivat merkittävästi nykyistä laajemmat Suomessa vuonna 2030.”

Syke ja Griffin Refineries tuottavat Muoviavain-hankkeessa taustoitusta ympäristöministeriön luotsaaman muovitiekartan seuraavaa väliarviointia varten, joka toteutetaan vuonna 2025.

”Annamme suosituksia muovitiekartan vaikuttavuuden vahvistamiseksi ja muovien kierrättämisen ja kiertotalouden vauhdittamiseksi Suomessa”, Salminen sanoo.

Murros kohti muovien kiertotaloutta käynnissä

Hankkeen aikana, kevääseen 2025 saakka, haastatellaan muovin kiertotalouden eri vaiheissa toimivia yrityksiä. Kansainvälinen vertailututkimus valottaa muovin kierrätyksen tilaa ja sen edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä esimerkiksi Ruotsissa ja Alankomaissa. Sidosryhmäyhteistyötä ja vertailututkimusta tarvitaan kestävää muovien kierrätystä edistävien toimenpiteiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Suosituksilla tähdätään muovin käytöstä aiheutuvien suorien ja välillisten haitallisten ympäristövaikutusten, kuten kasvihuonekaasupäästöjen, uusiutumattomien luonnonvarojen käytön sekä muovijätteen ja mikromuovien ympäristöön päätymisen vähentämiseen.

Muoviavain-hanke paneutuu myös kysymyksiin sääntelystä ja kierrätysasteen laskentatavoista muovien kemiallisessa kierrätyksessä.

Suomessa murrosta kohti muovien kestävää kiertotaloutta vauhdittaa ympäristöministeriön poikkialainen kansallinen ohjelma, Muovitiekartta, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Muoviavain-hanke saa rahoitusta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VNTEAS) ohjelmasta.

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus (Syke), johtava tutkija Jani Salminen, p. 0400 148 613, etunimi.sukunimi(at)syke.fi

Griffin Refineries Oy, CFO, Business Unit Director Anne Fraser-Vatto, p. 050 5050911, etunimi.sukunimi(at)griffinrefineries.com

Linkkejä


  • Tulosta sivu