CircBrief: Biokaasulla kestävää energiantuotantoa

Uutinen 30.3.2023 klo 9.13
© Adobe Stock

Paikallisesti tuotettu biokaasu vahvistaa aluetaloutta, vähentää ilmastopäästöjä ja parantaa huoltovarmuutta. Uusin CircBrief-julkaisu kertoo biokaasun tuotannon edistämisestä kunnissa ja alueilla. Julkaisussa esitellään Jyväskylän alueellinen biokaasuekosysteemi, joka on yksi Suomen merkittävimmistä alan toimijoista.

Biokaasua tuotetaan pääasiassa jätevesilietteestä, biojätteestä, kaatopaikkakaasuista sekä maatalouden biomassoista. Suomessa on jo pitkään tuotettu biokaasua noin yksi terawattitunti (TWh) vuodessa. Tästä noin 60 prosenttia on hyödynnetty lämmöntuotannossa, mutta biokaasun liikennekäyttö on kasvanut. Suomi on asettanut biokaasun tuotantotavoitteeksi neljä terawattituntia vuodelle 2030.

Kunnissa biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet ovat monipuolisia ja tuotannon avulla voidaan parantaa energiaomavaraisuutta. Biokaasua voidaan käyttää sähkön ja lämmön tuotantoon, liikennepolttoaineena sekä teollisuuden prosesseissa esimerkiksi korvaamaan maakaasua. Tulevaisuudessa biokaasu voi olla myös vedyn lähde.

Keski-Suomi on biokaasun tuotannon ja käytön edelläkävijä

Keski-Suomessa on edistetty päämäärätietoisesti biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Alueella on yksi Suomen merkittävimmistä maakaasuverkon ulkopuolisista biokaasuekosysteemeistä, jota on rakennettu jo 20 vuoden ajan. Se koostuu yrityksistä, tutkimus- ja koulutuslaitoksista, alueellisista ja kunnallisista toimijoista sekä laaja-alaisesta biometaanin liikennekäytöstä.

Keski-Suomessa biokaasupotentiaalin käyttöönottaminen on edellyttänyt vahvaa yhteistyötä alueen yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken. Paikallisia markkinoita on kasvatettu erityisesti paineistetulle kaasulle, mutta myös kierrätysravinteille ja maanparannusaineille on kysyntää. Töitä on tehty määrätietoisesti myös liikennebiometaanin markkinoiden kehittämisessä.

Keski-Suomessa tuotettiin vuonna 2021 noin 50 GWh biokaasua, joka sisältää myös Mustankorkean kaatopaikalta kerättävän kaatopaikkakaasun. Vuoden 2023 alussa biokaasua tuotetaan viidellä ja biometaania kolmella laitoksella. Lisäksi kaatopaikkakaasua hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. Biometaania jaetaan Keski-Suomessa kuudella pisteellä ja nesteytettyä metaania raskaaseen kalustoon näistä yhdellä. Suunnitelmissa on lisätä tankkausasemien määrää tulevaisuudessa.

"Hyödyntämättömien biomassojen käsittely biokaasulaitoksissa on erinomainen tapa tuottaa paikallista energiaa ja ravinteita. Kunnallisilla toimilla on tärkeä rooli nykyisessä maailmantilanteessa etenkin kansallista omavaraisuutta ajatellen", muistuttaa erikoistutkija Sari Piippo Suomen ympäristökeskuksesta.

    Tutustu julkaisuun

    Lue lisää Keski-Suomen liiton Circwaste-osahankkeesta

    Lisätietoja

    • erikoistutkija Sari Piippo, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, p. 0295 251 046

    • Tulosta sivu