Alueellisten jätevirtojen hyödyntämiseen tehoa

Biokaasubussi © Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen liitto edistää alueellista jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Yhtenä painopisteenä tässä osahankkeessa on biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen. 

Hankkeessa on muun muassa selvitetty Keski-Suomen kotitalouksien sekajätteen koostumusta. Tavoitteena on saada sekajätteen joukkoon päätyvien hyödynnettävien jätejakeiden määrä mahdollisimman pieneksi 

Liikenne kestävälle pohjalle biokaasun siivin

Biokaasun tuotanto ja käyttö, erityisesti liikennekäyttö, on Keski-Suomessa hyvässä nosteessa. Biokaasun tankkaussaemien verkosto on laajentunut Mustankorkea Oy:n ja Gasum Oy:n toimesta. Tavoitteena on saada Keski-Suomeen 5000 biokaasua hyödyntävää henkilöautoa hankkeen päättyessä. Lisäksi raskas liikenne voisi hyödyntää biokaasua huomattavasti nykyistä enemmän. Biokaasuun liittyvää viestintää voi seurata esimerkiksi Biokaasu Keski-Suomi -Facebook sivulla.

Biokaasun osalta osahanke menee vahvasti kohti tavoitteitaan. Biokaasun tuotannon tavoitteena on 50 GWh ja alkuvuodesta 2021 valmistuneen biokaasuselvityksen mukaan biokaasun tuotanto Keski-Suomessa on jo lähes 50 GWh. Biokaasun liikennekäytölle on osahankkeessa asetettu tavoitteeksi 15 GWh. Tällä hetkellä liikennekäyttö on noin 10 GWh. 

Osahankkeessa on lisäksi tuotettu tietoa biokaasusta sekä kuluttajille että julkisille toimijoille. Biokaasutiedosta ja biokaasuosaamisesta on viestitty monenlaisissa tilaisuuksissa, mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Työpajoja ja selvityksiä

Osahankkeessa on järjestetty myös useita tilaisuuksia ja tehty selvityksiä alueellisista jätevirroista. Selvityksiä on tehty esimerkiksi kotitalouksien sekajätteen koostumuksesta ja muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisen vaikutuksista. Kotitalouksien sekajätteiden koostumusta tutkittiin hankkeessa ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tutkimus herätti paljon kiinnostusta alueella sekä mediassa. Seuraava koostumustutkimus tullaan tekemään kesällä 2021. Muoviselvitys tarjosi kiinnostavia tuloksia erilliskeräyksen täydentämisen ilmasto- ja talousvaikutuksista. Selvityksen jatkoksi järjestettiin Muovin elämää -seminaari. Osahankkeen tilaisuuksissa on tutustuttu myös esimerkiksi rakennusjätteeseen, kuormalavojen kierrätykseen ja biokaasuun.  

Hankkeessa ovat rahoittajina mukana myös Mustankorkea Oy, Sammakkokangas Oy ja Gasum Oy. 

Osahankkeen aikataulu

  • 2016-2023

Ajankohtaista

Lisätietoa

Lisää aiheesta

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.44, päivitetty 5.7.2023 klo 16.07

  • Tulosta sivu