Päivittäistavarakaupan jäte sisältää kierrätyskelpoisia materiaaleja ja kierrätyspotentiaalia on merkittävästi

Uutinen 5.2.2024 klo 10.02
Pahvijätettä. © Unsplash

Yhdyskuntajätteiden syntymääristä ja kierrätyspotentiaalista eri toimialoilla tarvitaan lisää tietoa, jotta jätteiden määrää saadaan vähennettyä ja kierrätystä lisättyä tehokkaasti.

Yhdyskuntajätteitä syntyy kotitalouksissa sekä hallinnossa, elinkeinotoiminnassa ja palveluissa kuten esimerkiksi päivittäistavarakaupassa. Tarkempi tieto yhdyskuntajätteiden määristä toiminnoittain puuttuu. Jos jätteen määrää ja laatua pystyttäisiin seuraamaan tarkemmin, toiminnan kehittäminen olisi tehokkaampaa.

Valtakunnallisesti seurantaan pohjaavalla ohjaamisella voitaisiin parantaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta. Myös sekalaisten jätevirtojen koostumustietoa puuttuu hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnoista. Tarkempaa jätetietoa valtakunnallisen ohjaamisen lisäksi tarvitaan Euroopan unionin (EU:n) edellyttämään jäteraportointiin.

Selvitimme päivittäistavarakaupan jätteiden koostumusta

Uudessa Circwaste-raportissa esitellään tuloksia päivittäistavarakaupan alan jätemäärien laskennasta sekä seka- ja energiajätteiden koostumustutkimuksesta. Tulosten mukaan päivittäistavarakaupan kokonaisjätemäärä edustaa 4 % koko Suomen yhdyskuntajätteen massasta. Päivittäistavarakauppa on siten tärkeä yksittäinen toimiala jätemäärien näkökulmasta.

Päivittäistavarakaupan seka- ja energiajäte sisältää kierrätyskelpoisia materiaaleja ja kierrätyspotentiaalia on vielä merkittävästi. Erityisesti muovin, paperin, kartongin ja pahvin sekä biojätteen lajittelua voitaisiin tehostaa päivittäistavarakaupassa.

Tämä raportti antaa myös käytännönläheisiä ohjeita hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan jätekoostu-mustutkimuksen tekoon. 

 

Lue lisää

Lisätietoja

  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu