Opas toimisto-organisaation jätteiden lajitteluun

Kun lajitelet, jäte päätyy uuden tuotteen raaka-aineeksi.
© SYKE

Lajitellaanko teepussit biojätteeseen? Mihin roska-astiaan purukumi heitetään? Onko sinun työpaikkasi lajittelun mestari vai pursuaako kahvihuoneen sekajäteroskis sinne kuulumattomia jätteitä? Ota selvää ja tee toimistostasi lajittelun ykkönen!

Tämä opas on tarkoitettu toimistojen ja vastaavien organisaatioiden käyttöön jätteen lajittelun tehostamiseksi ja tiedon lisäämiseksi sekajätteen vähentämisen merkityksestä. Opas tarjoaa valmiin mallin sekä vinkkejä ja materiaaleja viestintäkampanjan toteuttamiseen. Materiaaleja voi hyödyntää omalle organisaatiolle sopivalla tavalla.
 

Toimiston lajitttelukampanja

Lajiteltu muovijäte kierrätetään uusiksi tuotteiksi.
© SYKE

Toimiston lajittelukampanjan avulla voit kannustaa työntekijöitä kiinnittämään huomiota jätteiden lajitteluun ja tehostamaan lajittelua innostavalla tavalla. Kampanjaan kuuluvalla sekajätekoostumustutkimuksella saat kiinnostavaa tietoa kampanjan pohjaksi. 

Näin se toimii!

1. Kokoa tiimi

Kokoa työpaikassasi muutaman hengen kiinnostuneiden joukko, joiden kanssa voitte jakaa työtehtävät ja vastuut, sekä suunnitella kampanjan juoksutuksen. Sovi kampanjan toteutuksesta oman esimiehesi lisäksi myös organisaation isännöitsijän, siivousfirman ja viestinnän kanssa, niin saat paremmin näkyvyyttä kampanjallenne.

2. Tutustu alueellisiin lajitteluohjeisiin

Jätteiden lajitteluohjeissa voi olla eroja riippuen siitä, missä päin Suomea ollaan. Erot ohjeissa esimerkiksi biojätteiden kohdalla johtuvat siitä, että biojätteitä käsitellään eri tavalla alueilla. Esimerkiksi biokaasulaitoksessa mädätettäviin tai laitoksessa kompostoitaviin biojätteisiin voi laittaa hiukan eri jätteitä kuin bioetanolin valmistukseen käytettäviin biojätteisiin. Varmista siis lajitteluohjeet oman alueesi jätelaitokselta.

3. Toteuta alkukartoitus

Kartoita organisaatiosi sekajätemäärä ja sen sisältämä kierrätyskelpoiset jätejakeet sekajätteen lajittelututkimuksella. Näin saat selville lähtötilanteen eli mitä materiaalia sekajätteeseesi päätyy ja voit suunnitella kampanjan tulevia vaiheita tämän tiedon perusteella. Lisäksi lajittelututkimuksen avulla saat mielenkiintoista kuvamateriaalia omaa kampanjaasi varten. Voit verrata kampanjan vaikutuksia syntyvään sekajätteen sisältöön myöhemmin, kun tarkastelette kampanjan vaikutuksia.

Selvitä toimistossasi syntyvän sekajätteen kokonaismäärä esimerkiksi isännöitsijältä tai jätehuoltoyhtiöltä. Tätä tietoa voi käyttää vertailtaessa kampanjan vaikutuksia sekajätemääriin myöhemmässä vaiheessa. Myös kampanjaa edeltävien muidenkin erillisjakeiden määrät kannattaa kartoittaa alkukartoituksen yhteydessä.

Alkukartoituksen yhteydessä hahmotetaan myös nykyisin käytössä olevien jäteastioiden sijainnit ja määrät. Samalla voi kartoittaa myös työntekijöiden tietämyksen tasoa esimerkiksi kampanjan yhteisellä viestintäalustalla yleisillä kysymyksillä, kuten ”Mikä lajittelussa on vaikeinta?”.

Ohjeet sekajätteen lajittelututkimuksen tekoon

Tarvitset tutkimusta varten muovihanskat, suoja-alustan, roskapusseja sekä mahdollista likaantumista kestävät vaatteet, kameran sekä innostunutta mieltä.

 1. Kerää organisaatiosi kaikkien sekajäteastioiden sisältö muovipusseineen hyvin suojatun lattiapinnan päälle. Lajittelu kannattaa ajoittaa sellaiseen ajanjaksoon, joka kuvaa keskimääräistä toimistopäivää. Huomioithan myös roskisten tyhjennysvälit, sillä juuri tyhjennettyjä roskiksia ei kannata tutkia totuudenmukaisemman tuloksen saamiseksi.
  Jos sekajäteroskikset ovat hyvin suuria ja niitä on paljon, voit toteuttaa otannan keräämällä vain osan toimistosi sekajäteastioiden sisällöstä. Huomioithan tässä tapauksessa, että roskisten sisällön tulisi kuvata kattavasti koko talon sekajäteroskisten sisältöä.
 2. Tyhjennä sekajäteroskikset muovipusseista varovasti suojatulle alustalle. Käytäthän omaa harkintaasi roskisten sisällön suhteen, ettet sotke paikkoja toimistossasi. Osa sekajätteestä voi olla hyvinkin nestemäistä. Harkitse mahdollisuutta toteuttaa sekajäteroskisten tyhjennys ja lajittelu ulkotiloissa.
 3. Dokumentoi kokonaissekajätemäärät valokuvalla.
 4. Aloita sekajätteiden lajittelu ja läjitä eri jäteryhmät omiin kasoihinsa (biojäte, muovit, metalli, lasi, pahvi, paperi, haitalliset aineet sekä sekajäte). Haastavien jätejakeiden kohdalla voit katsoa lajitteluohjeita oman jätehuoltoyhtiösi verkkosivuilta: www.biojate.info/lajittelu/
 5. Dokumentoi eri jätejakeiden määrät valokuvilla.
 6. Lopuksi voit palauttaa lajitellut jätteet omiin erilliskeräysastioihin.

Tämän selvityksen jälkeen olet tietoinen, mitä jätejakeita organisaatiosi sekajäteastiat pääasiassa sisältävät. Hyödynnä tätä tietoa kampanjaviikon aikana viestinnässä ja motivoinnissa.

4. Arvioi tarve lajitteluastioiden uudenlaiselle sijoittelulle

Kartonkikuitua voi käyttää jopa 25 kertaa.
© SYKE

Sekajäteastioiden sisältöön tutustumisen jälkeen tiedät tarkemmin, mitä organisaation sekajäteastiat sisältävät ja minkä jätejakeiden osalta lajittelussa tarvitaan skarppausta.

 • Mieti, voisiko roska-astioiden sijoittelulla ohjata työntekijöitä lajittelemaan jätteensä paremmin, esimerkiksi sijoittamalla sekajäteastiat kauimmaisiksi ja muut erilliskeräysastiat lähemmäs ja helpommin saavutettaviksi ohjaamaan lajittelua?
 • Oliko sekajäteastioissa paljon jätettä, joiden oikea paikka olisi mahdollisesti jossain muussa erilliskeräysastiassa? Voisiko sekajäteastioiden määrää vähentää ja ohjata siten lajittelua muihin jätelajeihin?

5. Aloita viestiminen hyvässä ajoin

Aloita kampanjasta viestimisen hyvissä ajoin organisaation sisäisissä viestintäkanavissa. Etenkin informointi tulevasta jäteastioiden uudelleensijoittelusta kannattaa viestiä hyvissä ajoin, niin asia ei tule yllätyksenä työntekijöille.

Teemaa kannattaa pitää yllä organisaation viestintäkanavissa. Sopiva kesto kampanjalle on esimerkiksi yksi viikko. Oheisesta materiaalipankista voit valita ne valmiit viestintätuotteet, joita haluat hyödyntää kampanjan aikana:

 • Pidä aihetta yllä organisaation sisäisissä viestintäkanavissa esimerkiksi teemaan sopivilla intrateksteillä  (word). Vaihtoehtoisesti voit kannustaa työntekijöitä esittämään kysymyksiä yhteisellä keskustelualustalla: Esimerkiksi minne epäselvät jätejakeet, kuten useita materiaaleja sisältävät jätteet, kuuluisi lajitella? Miksi biojätteitä tulisi lajitella?
 • Löytyykö organisaatiostasi vapaaehtoisia, jotka haluaisivat opastaa työkavereita kahvitaukojen aikana jätteiden lajittelussa?
 • Lajitteluohjeet (pptx) sijoiteltavaksi organisaation jäteastioiden yhteyteen
 • Herättelymateriaalia leviteltäväksi kahvipöytiin (pdf) nostamaan keskustelua aiheesta.

6. Muista myös seuranta

Seurantatieto sekajätemäärien ja muiden erillisjakeiden määrien kehityksestä teemaviikon jälkeen antaa konkreettista tietoa kampanjan vaikuttavuudesta. Jätemäärien kehityksestä kannattaa myös viestiä, sillä oman toiminnan vaikutukset herättävät kiinnostusta ja motivoivat työntekijöitä jatkamaan lajittelua kampanjan jälkeenkin. Voit halutessasi toistaa sekajätteiden lajittelututkimuksen ja katsoa, mitä toimistosi sekajäte tällä hetkellä pitää sisällään.

Työyhteisöä kannattaa myös palkita onnistuneesta kampanjasta ja aktiivisuudesta jätemäärän vähentämisessä. Onnistumiset kannustavat jatkossakin lajittelemaan!

Kerro muillekin! Jaa tieto organisaatiosi osallistumisesta kampanjaan esimerkiksi organisaatio sosiaalisen median kanavilla.

Materiaalia muualla verkossa:

Kampanjan materiaalit pohjautuvat Suomen ympäristökeskus SYKEn vuonna 2019 järjestämään SYKE sekajätteettömäksi -kampanjaan, jonka tavoitteena oli vähentää syntyvän sekajätteen määrää ja lisätä työntekijöiden tietoisuutta jätteiden lajittelun tärkeydestä.

Julkaistu 9.2.2022 klo 16.48, päivitetty 9.2.2022 klo 17.20
 • Tulosta sivu