Teollisuusjätteet ja maa-ainekset hyötykäyttöön tierakentamisessa

© Ramboll Oy

Ramboll kehittää ja testaa teollisuudessa syntyvien uusiomateriaalien käyttämistä maanrakennuksessa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään tierakenneratkaisuissa Väyläviraston ja ELY-keskusten rakentamiskohteissa.

Tierakentamisessa halutaan edistää ylijäämämaiden hyödyntämistä ja samalla minimoida rakennusmateriaalien kuljetukset. Hankkeessa testataan erilaisten materiaalien soveltuvuutta erityyppisiä väylärakenteita varten. C.22 osahanke pyrkii lisäämään teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämistä Väyläviraston hankkeissa täydentämällä niihin liittyvää ohjeistusta materiaaliominaisuuksien sekä hankinta- ja suunnitteluprosessien osalta.

Osahankkeeseen kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Saatavilla olevien potentiaalisten uusiomateriaalien teknisen ja ympäristökelpoisuuden testaaminen
  • Uusiomateriaaleja (kuten tuhkia) hyödyntävien sideainereseptien kehittäminen
  • Pehmeiden maa-ainesten ja ylijäämämaiden massastabilointi uusien sideaineiden avulla
  • Kevennetyt elinkaari-/elinkaarikustannuslaskelmat
  • Mitoitusmenetelmien kehittäminen uusiomateriaaleille
  • Liikenneviraston nykyisten suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen

Hanke on vahvasti kytköksissä UUMA2-4-ohjelman tavoitteisiin.

Aikataulu

  •  10/2016-2023

Lisätietoa

  • Projektipäällikkö Tuomas Suikkanen, Ympäristögeotekniikka T&K, Ramboll, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Julkaistu 10.10.2018 klo 10.42, päivitetty 15.6.2021 klo 20.27

  • Tulosta sivu