Teollisuusjätteet ja maa-ainekset hyötykäyttöön tierakentamisessa

© Ramboll Oy

Ramboll kehittää ja testaa teollisuudessa syntyvien uusiomateriaalien käyttämistä maanrakennuksessa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään tierakenneratkaisuissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten rakentamiskohteissa.

Tierakentamisessa halutaan edistää ylijäämämaiden hyödyntämistä ja samalla minimoida rakennusmateriaalien kuljetukset. Hankkeessa testataan laitetekniikkaa ja uusilla materiaaleilla rakentamista. Kokemusten perusteella valmistellaan ohjeistusta parhaista käytännöistä.

Osahankkeeseen kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Saatavilla olevien potentiaalisten uusiomateriaalien teknisen ja ympäristökelpoisuuden testaaminen
  • Uusiomateriaaleja (kuten tuhkia) hyödyntävien sideainereseptien kehittäminen
  • Pehmeiden maa-ainesten ja ylijäämämaiden massastabilointi uusien sideaineiden avulla
  • Kevennetyt elinkaari-/elinkaarikustannuslaskelmat
  • Mitoitusmenetelmien kehittäminen uusiomateriaaleille
  • Liikenneviraston nykyisten suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen

Hanke on vahvasti kytköksissä UUMA2(3)-ohjelman tavoitteisiin.

Aikataulu

  •  10/2016->

Lisätietoa

  • Projektipäällikkö Tuomas Suikkanen, Ympäristögeotekniikka T&K, Ramboll, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Julkaistu 10.10.2018 klo 10.42, päivitetty 21.12.2020 klo 16.37

  • Tulosta sivu