Teollisuusjätteet ja maa-ainekset hyötykäyttöön tierakentamisessa

© Ramboll Oy

Ramboll kehittää ja testaa teollisuudessa syntyvien uusiomateriaalien käyttämistä maanrakennuksessa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään tierakenneratkaisuissa Väyläviraston ja ELY-keskusten rakentamiskohteissa.

Tierakentamisessa halutaan edistää ylijäämämaiden hyödyntämistä ja samalla minimoida rakennusmateriaalien kuljetukset. Hankkeessa testataan erilaisten materiaalien soveltuvuutta erityyppisiä väylärakenteita varten. C.22 osahanke pyrkii lisäämään teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämistä Väyläviraston hankkeissa täydentämällä niihin liittyvää ohjeistusta materiaaliominaisuuksien sekä hankinta- ja suunnitteluprosessien osalta.

Osahankkeeseen kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Saatavilla olevien potentiaalisten uusiomateriaalien teknisen ja ympäristökelpoisuuden testaaminen
  • Uusiomateriaaleja (kuten tuhkia) hyödyntävien sideainereseptien kehittäminen
  • Pehmeiden maa-ainesten ja ylijäämämaiden massastabilointi uusien sideaineiden avulla
  • Kevennetyt elinkaari-/elinkaarikustannuslaskelmat
  • Mitoitusmenetelmien kehittäminen uusiomateriaaleille
  • Liikenneviraston nykyisten suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen

Hanke on vahvasti kytköksissä UUMA2-4-ohjelman tavoitteisiin.

Ajankohtaista

Aikataulu

  •  10/2016-2023

Lisätietoa

  • Yksikönpäällikkö Marjo Koivulahti Ramboll, , etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Julkaistu 10.10.2018 klo 10.42, päivitetty 17.5.2022 klo 12.07

  • Tulosta sivu