Tehoa biokaasun tuotantoon ja ravinteiden kierrätykseen

Kierrätysannoitteiden levitystä © Liisa Pesonen

Luonnonvarakeskus edistää lannasta ja muista orgaanisista sivutuotteista peräisin olevan biokaasun tuotantoa ja parantaa ravinteiden kierrätystä elintarvikejärjestelmässä.

Lietelanta tehokäyttöön

Hankkeessa testataan yksinkertaista sian lietelannan separointimenetelmää, laskeutusta, jolla voidaan mahdollisesti erottaa fosforia ja kuiva-ainetta sisältävää pohjasakkaa typpipitoisesta päällysnesteestä. Lisäksi optimoidaan kuivalannan ja sian lietelannan yhteiskäsittelyä biokaasulaitoksessa.

Kierrätysravinteita kasvien tarpeen mukaan 

Hankkeessa demonstroidaan myös nestemäisten kierrätyslannoitteiden käyttöä Suomen oloissa yleisessä täsmäkylvölannoituksessa. Nestemäisten lannoitteiden säiliöt voidaan asentaa nykyisiin traktori-kylvökoneyksiköihin ja johtaa lannoite hydraulitekniikalla kylvövantaille. Kierrätyslannoitteiden täsmäsäätö tapahtuu samoilla ohjaimilla kuin muidenkin lannoitteiden ja siementen ISOBUS-tekniikkaa käyttäen. Useamman lannoitesäiliön avulla voidaan annostella useaa ravinnetta, kuten typpi, fosfori ja kalium toisistaan erillisinä paikkakohtaisesti, kasvien tarpeen mukaan.

Tarkoituksena on osoittaa viljelijöille, kuinka kierrätettyjä lannoitteita käytetään tehokkaasti ja siten edistää niiden käyttöä. Osahanke tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Biomassat kartalle

Hankkeessa kehitetään edelleen Luonnonvarakeskuksen kehittelemää suunnittelutyökalua (Biomassa-atlas), jolla voidaan havainnollistaa käytettävissä olevan biomassan määrät ja sijainti karttapohjaisella sovelluksella. Jo olemassa olevaan sovellukseen lisätään eri biomassojen sisältämä ravinnetieto.

Aikataulu

  •  2016-2023

Ajankohtaista

Lisätietoa

  • Hankevastaava: Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi
  • Laskeutus ja biokaasu: Tutkija Ville Pyykkönen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi
  • Kierrätyslannoitteet: Erikoistutkija Liisa Pesonen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi
  • Biomassa-atlas: Tutkija Eeva Lehtonen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

Lisää aiheesta

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.42, päivitetty 16.2.2024 klo 13.27

  • Tulosta sivu