Sairaalalle resurssitehokas toimintamalli

Sairaala Nova, havainnekuva. © JKMM Arkkitehdit Oy

Jyväskylän Kukkumäkeen avataan vuonna 2021 uusi sairaala Nova, jossa jätteiden synty on minimoitu suunnitteluvaiheesta alkaen.

Valmistuessaan uusi sairaala tulee korvaamaan nykyisen Keski-Suomen keskussairaalan yhdeksän eri yksikköä yhdellä resurssitehokkaalla rakennuksella. Suunnittelijat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla sairaalassa syntyy mahdollisimman vähän jätettä.

Lääkehävikki minimiin älyvaraston avulla

Sairaalalle asetetaan jätejaekohtaiset vähennystavoitteet ja lääkehävikki pyritään minimoimaan. Rakennuksessa ei tule olemaan keskusvarastoa vaan tarvittavat tarvikkeet tilataan suoraan kullekin osastolle jatkuvasti ajan tasalla olevan IT-pohjaisen inventaariojärjestelmän avulla. Järjestelmä tietää, mistä on milloinkin pulaa, joten turhia hankintoja ei enää tarvitse tehdä. Näin säästetään materiaaleja, vähennetään jätettä ja tehdään kustannussäästöjä.

Hankkeessa selvitetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin nykyiset jätemäärät ja kehitetään uusia menetelmiä jätteen keräämiseen, lajitteluun ja kuljettamiseen. Jätteiden hallintaa varten sairaalaan kehitetään jätteiden synnyn seurantajärjestelmä ja mittaristo.

Aikataulu

  • 1/2018─3/2021

Lisätietoa

  • Mikko Jylhä ja Kia Paasivirta, etunimi.sukunimi@ksshp.fi

Lue lisää

Julkaistu 10.10.2018 klo 10.44, päivitetty 16.11.2021 klo 14.41

  • Tulosta sivu