Yhtenäisillä pakkausmerkinnöillä kehitetään ruoka-alan asiakaskokemusta

Uutinen 3.6.2021 klo 17.03
© AdobeStock

Yhteinen tietomalli -hankkeessa luodaan ruoka-alalle yhteinen digitaalinen kieli, jolla tieto saadaan kulkemaan saumattomasti koko arvoketjussa aina kuluttajille asti. Suomen Päivittäistavarakauppa ja Elintarviketeollisuus haluavat näin luoda maailman kuluttajalähtöisimmän ruuan arvoketjun.

"Tärkeintä on parantaa yhtä aikaa asiakaskokemusta ja kustannustehokkuutta", kertoo hanketta fasilitoivan GS1 Finlandin Jenni Särkkä. GS1 on erikoistunut tuotetietojen standardointiin, mistä hyvänä esimerkkinä on kaikille tuttu EAN-viivakoodi. Yhteinen tietomalli -hankkeessakin tietoa välitetään GS1-standardien pohjalta. "Ne toimivat globaalisti, joten kehittämämme ratkaisu auttaa suomalaisia ruoka-alan toimijoita rakentamaan siltoja myös kansainvälisiin verkostoihin."

Pakkausmerkintöihin tietoa tuotteen alkuperästä ja vastuullisuudesta

Hankkeen keväällä päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa saatiin valmiiksi tiekartta vuosille 2021–2025. Uudenlainen tiedonvälitystapa otetaan käyttöön askel kerrallaan. "Osahankkeissa pyritään seuraavaksi parantamaan digitaalista vuorovaikutusta tuottajien ja kuluttajien välillä", Särkkä sanoo. Konkreettinen kehityskohde ovat pakkausmerkinnät.

GS1-standardin mukaisilla tunnisteavaimilla pakkausmerkintöihin voidaan liittää paljon tietoa, jolla on arvoa ruuan tuottajille, tavarantoimittajille, kauppiaille ja kuluttajille. Erityisesti tiedonkulkua halutaan parantaa verkossa. "Digiostamisesta on tullut niin monelle kuluttajalle vakiintunut tapa, että meidän on ratkaistava, miten tuotteita on helppo vertailla valtavan laajassa digitaalisessa maailmassa."

Digitaaliset pakkausmerkinnät voivat antaa kuluttajille tietoa esimerkiksi tuotteen vastuullisuudesta, alkuperästä, hiilijalanjäljestä ja ravintoarvoista. Lisäksi pakkausmerkinnät voivat helpottaa vuorovaikutusta kuluttajien ja tuottajien välillä. "Kuluttaja voi esimerkiksi skannata tuotekoodin puhelimellaan kaupassa tai omalla jääkaapilla ja antaa ruuan tuottajalle suoraa palautetta."

Hävikki hallintaan digitaalisilla pakkausmerkinnöillä

Tiedonkulkua halutaan tehostaa myös koko ruuan arvoketjussa. Digitaalisesti luettavat pakkausmerkinnät tukevat saldonhallintaa ja sen kautta tuottavuutta ja hävikin vähentämistä. "Hävikkiähän syntyy, kun oikeaa määrää tuotteita ei saada oikeaan aikaan tuotannosta tavarantoimittajille, kauppaan ja kuluttajille", Särkkä toteaa.

Tällä hetkellä hävikkiä yritetään vähentää kaupoissa muun muassa punalaputtamalla tuotteita. Särkän mukaan tehokkaampaa olisi varautua kysyntään proaktiivisesti. Silloin kaikki ruuan arvoketjussa näkisivät etukäteen, milloin eri tuotteille on kysyntää, milloin seuraava erä valmistuu ja milloin se on ostettu loppuun. "Tehokkaan tiedonkulun ansiosta kysyntäennusteet pitäisivät paremmin paikkansa, tavaraa olisi aina riittävästi kaupan hyllyillä ja hukkaa syntyisi vähemmän."

Ruoka-alaa halutaan kehittää yhdessä

Yhteinen tietomalli -hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittui pandemiaan, mikä korosti ruokaketjun nopean reagoinnin ja yhteistyön merkitystä. "Oli upeaa huomata, miten koko arvoketju lähti luomaan yhdessä edellytyksiä isoille muutoksille. Tulevaisuutta halutaan tehdä yhdessä!"

Kuluttajien parempi palvelu ja ruokahävikin vähentäminen vaativatkin, että toimialalla pystytään sopimaan yhdessä monista asioista. "Toimijoiden on määriteltävä, mitä tietoa kuluttajille halutaan välittää lain vaatimusten lisäksi", Särkkä toteaa. "Yhteinen tietopohja luo alustan, jonka varaan jokainen toimija voi jatkossa rakentaa myös omia kilpailuetujaan."

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Kehitysjohtaja Jenni Särkkä, GS1 Finland, jenni.sarkka@gs1.fi

  • Tulosta sivu