Verkostotyö vauhdittaa kiertotalouden kehittämistä – Euroopan laajuinen tutkimus julkaistu

Uutinen 31.3.2022 klo 10.47
© Freepik

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus pyrkii osana Circwaste-hanketta perustamaan kansallisen uudelleenkäyttötoimijoiden verkoston ja täten luotsaamaan Suomea kohti kiertotaloutta.

Kierrätyskeskus teetti tutkimuksen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa olemassa olevista uudelleenkäyttöverkostoista, niiden taustoista, toimintatavoista ja tärkeimmistä tehtävistä. Tästä tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään hyväksi perustettaessa Suomeen uudelleenkäyttötoimijoiden verkostoa. Tutkimuksen toteuttajaksi valittiin eurooppalaisten uudelleenkäyttöverkostojen verkosto RREUSE.

Tutkimus analysoi uudelleenkäyttötoimijoiden verkostoja Euroopassa ja vastauksia saatiin ympäri Eurooppaa Ranskasta, Alankomaista, Skotlannista, Irlannista, Saksasta, Belgiasta ja Itävallasta. Sen tuloksista voidaan nähdä, että uudelleenkäyttöverkostot ovat keskeisiä toimijoita jätehierarkian toteutumisessa sekä kiertotalouteen siirtymisessä. Ne edustavat jäseniään yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla, toimivat tiedonjakajina, vahvistavat jäsentensä toimintavalmiuksia ja kannustavat toimijoita yhteistyöhön.

Verkostot vaikuttavat päätöksentekoon, jakavat hyviä käytäntöjä ja luovat kumppanuuksia

Uudelleenkäyttöverkostoilla on tärkeä rooli yhteiskunnallisessa ja poliittisessa vaikuttamistyössä. Ne osallistuvat julkiseen keskusteluun sekä uudelleenkäytön ja kiertotalouden edistämiseksi että alalla toimivien järjestöjen ja sosiaalisten tai yleishyödyllisten yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen on uudelleenkäyttöverkostojen toiminnassa keskeistä. On tärkeää, että verkostot rakentavat organisaatioille yhteisöjä, joissa voidaan toimia yhteisissä projekteissa ja luoda kumppanuuksia. Yhteistyön ja kumppanuuksien nähdään tehostaneen tavaran keräämistä, tuottaneen parempaa näkyvyyttä ja luoneen uusia innovaatioita.

Tutkimuksessa nähtiin, että hyvä hallintotapa on kriittinen tekijä verkostojen kehittämisessä. Kaikista jäsenistä koostuva yleiskokous on yleensä verkoston pääelin, ja verkoston osaamistasosta riippuen hallintotehtävien ulkoistamista kannattaa harkita.

Yksi tärkeä tekijä uudelleenkäyttöverkostojen toiminnassa on riittävä ja kestävä rahoitus. Havaittiin, että jäsenmaksut ovat verkostojen merkittävin rahoituslähde, ja apurahat sekä avustukset ovat hyvä keino täydentää tai osittain myös korvata jäsenmaksuja.

Tutkimuksessa tuli esiin myös, että arvonluonti olemassa oleville jäsenorganisaatioille on elintärkeää. Uudelleenkäyttöverkoston perustamisen aikana kannattaa ensin keskittyä palvelujen tarjoamiseen jäsenille sen sijaan, että yritettäisiin kasvattaa verkoston jäsenten määrää.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on mukana seitsenvuotisessa CIRCWASTE – kohti kiertotaloutta -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, ehkäistä jätteen syntyä sekä edistää materiaalien kierrätystä.

Tutustu tutkimukseen:

Lisätietoja

  • hankepäällikkö Katja Viberg, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, etunimi.sukunimi@kierratyskeskus.fi

  • Tulosta sivu