Lappeenranta tuottaa kiertotalouden palveluita asukkaille, ympäristölle ja yrityksille – uusi tiekartta julkaistu

Uutinen 13.10.2021 klo 13.00
© Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan uusi kiertotalouden tiekartta ponnistaa paikallisista vahvuuksista. Tiekartan avulla kaupunki tuottaa kiertotaloutta tukevia palveluita niin ympäristölle, asukkaille kuin yrityksille.

”Kiertotalouden tiekartta on osa kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä. Kiertotalous on siten yksi tärkeä väline ilmastotyöhön. Tiekartta tuo ympäristötyöhön teemoja, joita ilmastotiekarttamme ei kata”, sanoo ympäristösuunnittelija Anna Vuori Lappeenrannan kaupungilta.

”Kaupunki tuottaa julkisia palveluita asukkaille, joten kaupunkiorganisaation oman toiminnan muuttamisella on siten iso merkitys. Kaupunki tarjoaa esimerkiksi rakentamisen, opetuksen ja yhteiskäytön palveluita asukkailleen ja voi näiden kautta luoda uusia kiertotaloutta tukevia käytäntöjä”, jatkaa Vuori.

Yritykset on otettu kiertotaloustyöhön mukaan esimerkiksi Lappeenrannan Greenreality-verkoston kautta. Verkostossa on jäseninä yrityksiä erityisesti energia- ja ympäristöalalta. Tiekarttatyössä on tunnistettu myös erityisesti kiertotalousalan yrityksiä yhteistyökumppaneiksi. Esimerkiksi Biovaaka tekee laitteita ruokaloiden biohävikin mittaamiseen vaikkapa kouluille.

Tietoisuuden lisääminen tärkeää

Tiekartassa on asetettu tavoitteita jätehuoltoon ja kierrätykseen sekä alueiden käyttöön ja rakentamiseen. Näiden lisäksi paneudutaan ravinteiden kierrätykseen, jakamistalouteen sekä julkisiin hankintoihin.

Poikkileikkaavana teemana tiekartassa kulkee tietoisuuden lisääminen kiertotaloudesta. ”Esimerkiksi yritysneuvojat voivat kannustaa yrityksiä uusiin ratkaisuihin ja tuoda yhteen ylijäämämateriaalien tarjoajat ja käyttäjät. Myös asukasyhteistyössä ja sivistystoimialalla on monia tilaisuuksia panostaa tiedon levittämiseen”, muistuttaa Vuori.

Ravinteet kiertämään, hankinnoista vauhtia kiertotalousyrityksille

Ravinteiden kierrätyksessä paneudutaan keskeisiin kaupungin toimintoihin. Ruokapalvelut ovat keskeisessä asemassa ruokahävikin vähentämisessä ja koko ruokaketjussa. Biokaasukäyttöisten ajoneuvojen lisääminen näkyy tiekartan tavoitteissa. Tavoitteena on myös lisätä biokaasulaitosten rakentamista osana maatalouden ravinnekiertoa.

Yksi keskeinen tiekartan kohde ovat julkiset hankinnat. ”Julkisten hankintojen määrä on merkittävä ja ne ohjaavat osaltaan markkinoita ja tarjontaa sekä tehostavat yritysten kanssa käytävää vuoropuhelua. Kiertotalouden huomioivilla hankintakriteereillä voidaan hivuttaa yritysten tarjontaa ympäristöä huomioivaksi”, Vuori sanoo.

”Mietimme myös, miten olemassa olevia jakamisen palveluita voitaisiin kehittää edelleen niin, että yhteiskäyttöisyydestä tulisi vakiintunut toimintatapa. Digitaalisuus antaa tähän uusia mahdollisuuksia ja yritykset sekä LUT-yliopisto ovat tässä keskeisiä yhteistyökumppaneita.” Hyvä esimerkki tästä on kaupunkilaisten kiertotaloustoimintaa tukeva Innoverstas, joka avaa ovensa Lappeenrannassa.

Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartta päivitetty

Etelä-Karjalan maakunnallinen kiertotalouden tiekartta on päivitetty. Tiekartan painopisteet pysyivät samoina, mutta joihinkin toimenpiteisiin ja tavoitteisiin tuli täsmennyksiä. Esimerkiksi biokaasun tuotanto ja tekstiilien kiertotalous on edennyt aikataulussa tiekartan mukaisesti, joten tavoitteita voidaan jopa kiristää.

Lisätietoja

  • ympäristösuunnittelija Anna Vuori Lappeenrannan kaupunki, anna.vuori@lappeenranta.fi

Kymmenen Circwaste-hankkeen edelläkävijäkuntaa – Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa – ovat sitoutuneet viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin.

Vuonna 2019 julkaistiin kolmen Circwaste-edelläkävijäkunnan – Porvoo, Riihimäki ja Vantaa – tiekartat. Vuonna 2020 Ii, Jyväskylä ja Rovaniemi julkaisivat kiertotalouden tiekarttansa. Kuopion, Turun ja Lahden tiekartat julkaistaan vuosien 2021–2022 aikana.


  • Tulosta sivu