Uusi julkaisu esittelee kierrätystekstiilin hyödyntämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia osana julkisia tekstiilialan hankintoja

Uutinen 1.12.2023 klo 8.07
© AdobeStock

Tekstiiliteollisuus ja sen vaikutukset ovat kasvaneet viimevuosina merkittävästi. Esimerkiksi yksistään vaateteollisuus on vastuussa jopa 10 prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä sekä viidenneksestä maailma jätevesistä. Erityisen ongelmallista on, että valtaosa tekstiiliteollisuuden tuotannosta päätyy käytön jälkeen polttoon.

Esimerkiksi näihin tekstiiliteollisuuden ongelmiin on herätty Suomessa. Kaukaa tuotujen neitseellisten materiaalien tarvetta halutaan vähentää ja tekstiilimateriaalin kiertoa pyritään kaiken tavoin pidentämään ennen polttoa. Suomeen on muodostumassa poistotekstiilin hyödyntämiseen ja jalostamiseen liittyvää infrastruktuuria ja markkinoille on tulossa jatkuvasti uusia kierrätystekstiilistä valmistettuja tuotteita.

Samaan aikaan julkisella sektorilla on kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita, joiden saavuttamisessa hankinnoilla on suuri merkitys. Kiertotalouden mahdollisuudet eivät kuitenkaan vielä näy järjestelmällisesti julkisissa tekstiilialan kilpailutuksissa. Yhtenä haasteena nähdään esimerkiksi kierrätyskuidun kilpailukyky neitseellisiä materiaaleja vastaan, mikä näyttäytyy esimerkiksi epävarmuutena poistotekstiilistä valmistetuttujen tekstiilituotteiden saatavuudesta, elinkaaren pituudesta ja tasalaatuisuudesta.

Tarvitaan vielä lisää jo aloitettua hyvää yhteistyötä ja kehitystyötä toimijoiden välille, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaavat ja alalle saadaan uusia kiertotaloudenmukaisia tekstiilialan tuotteita ja palveluita.

Uusi julkaisu avuksi tekstiilien hankintoihin

Osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt julkaisun, johon on koottu tietoa niistä seikoista, jotka toisaalta hidastavat ja toisaalta vauhdittavat kierrätysmateriaalin sisällyttämistä osaksi julkisia tekstiilialan kilpailutuksia.

Lisäksi julkaisuun on kerätty tietoa erilaisista kierrätyskuiduista sekä alan keskeisistä kehityskuluista. Julkaisun lopusta löytyy vinkkejä siitä, miten poistotekstiilistä valmistettujen kierrätyskuitua sisältävien tuotteiden kysyntää julkisissa hankinnoissa voidaan lisätä. Julkaisu on tarkoitettu tekstiiliä hankkiville hankintayksiköille ja sekä alan yrityksille. Julkaisu keskittyy hyvinvointialan tekstiilihankintoihin, sillä sen tekstiilien hankintavolyymit ovat suuria.

Julkaisuun kootut tulokset perustuvat vuosien 2022–2023 aikana tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen, asiantuntijahaastatteluihin sekä alalla järjestettyjen markkinavuoropuhelutilaisuuksien ja työpajojen tuloksiin.

Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hanke on toteutettu vuosina 2016–2023 ja saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Lue lisää

Lisätietoja


  • Tulosta sivu