Mikä edistää ja mikä hidastaa kiertotaloudenmukaisia julkisia hankintoja? Kiertotaloushankintojen tutkimuksen tulokset julkaistu

Uutinen 2.5.2023 klo 13.05
© Adobe Stock

Julkisten hankintojen keskeinen rooli julkisen sektorin kestävien strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu. Mutta miten kiertotalous näyttäytyy kuntien hankinnoissa 2020-luvun taitteessa? Mikä edistää ja mikä hidastaa kiertotaloudenmukaisia julkisia hankintoja?

Nyt julkaistava tutkimus osoittaa, että vaikka kunnilla on kunnianhimoisia tavoitteita siirtyä kiertotalouteen, niiden tekemissä hankinnoissa kiertotalous ei kuitenkaan vielä systemaattisesti näyttäydy.

Strategiasta konkretiaan

Ensimmäisiä konkreettisia askeleita on kuitenkin jo otettu, sillä tutkimuksessa löytyi merkittävä määrä monenlaisia esimerkkejä kiertotalouden mukaisista hankinnoista kuten ICT- ja tekstiilihankintojen tuote palveluna -ratkaisut sekä kierrätysmateriaalien hyödyntäminen infrahankinnoissa.

Hankintayksiköihin tarvitaan kipeästi lisää kiertotalousosaamista ja henkilö- sekä aikaresurssia. Lisää työkaluja tarvitaan erityisesti seurannan ja vaikuttavuuden seurannan mittaamiseen sekä uusia ideoita sopimusaikaiseen yhteistyöhön. Toisaalta kunnat hyödyntävät jo monia erilaisia käytännön työkaluja kuten kriteeripankkeja ja Green deal -sopimuksia ja osalla kunnista on hyviä kokemuksia oman kunnan kiertotalousosaajien hyödyntämisestä hankinnoissa.

Eväitä kiertotaloushankintoihin

Nyt ilmestyvässä julkaisussa hankinta-asiantuntijat kertovat laajasti niistä menestystekijöistä, jotka ovat konkreettisesti vauhdittaneet niiden kiertotaloushankintoja ja toisaalta niistä kompastuskivistä, joita kunnissa on tunnistettu ja jotka kunnissa kannattaa huomioida esimerkiksi hankintojen johtamisessa sekä päätöksenteossa. Julkaisun lopusta löytyy materiaaleja kiertotaloushankintojen tueksi.

Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus haastattelivat vuonna 2021 Circwasten edelläkävijäkuntia kiertotaloudenmukaisista hankinnoista.  Haastattelututkimukseen osallistuivat Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Ii, Turku, Vantaa sekä Pori. Haastattelututkimuksen tulokset on koottu Julkiset kiertotaloushankinnat Circwaste-edelläkävijäkuntien kokemuksia ja näkökulmia -julkaisuun.

Julkaisu on suunnattu julkisen alan hankintoja suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille sekä hankintojen linjauksista päättäville. Se avaa kiertotaloushankintojen nykytilaa konkreettisella tasolla ja se sopii kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. 

Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hanke on toteutettu vuosina 2016–2023. Circwaste on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Lue lisää 

Lisätietoja

  • hankeasiantuntija Sonja Lankiniemi, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
  • projektipäällikkö, Hannamaria Yliruusi, Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
  • erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi 

  • Tulosta sivu