Kymmenen kysymystä ja vastausta uudelleenkäytöstä

Uutinen 27.10.2023 klo 9.55

1 Mitä uudelleenkäytöllä tarkoitetaan?

© Jari Peltoniemi

Uudelleenkäyttö tarkoittaa sitä, että tuotteita tai niiden osia käytetään uudestaan alkuperäistä käyttöä vastaavalla tavalla. Esimerkiksi käytettyjen huonekalujen ja tuotteiden hankkiminen kirpputorilta ja kierrätyskeskuksista on uudelleenkäyttöä. Materiaalien kierrätys tai tuotteiden uudelleenvalmistus ei ole uudelleenkäyttöä. Uudelleenkäytetty tuote ei ole ollut missään vaiheessa jätettä.

2 Miksi uudelleenkäyttöä kannattaa suosia?

Uudelleenkäytöllä ehkäistään jätteen syntyä ja tarvetta uuden materiaalin käytölle. Sitra on arvioinut, että jos ihminen ostaa kaiken tarvitsemansa käytettynä, hänen hiilijalanjälkensä pienenee 11 prosentilla vuodessa. Uudelleenkäytön infran rakentaminen ja ylläpitäminen luo lisäksi työpaikkoja, rakentaa yhteisöjä ja tukee heikossa asemassa olevia esimerkiksi tukityöllistymisen kautta. Monille kotitalouksille uudelleenkäyttö voi olla talouden ja toimeentulon kannalta merkittävää.

3 Kuinka paljon tuotteita päätyy Suomessa uudelleenkäyttöön?

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan tekstiilit on kappaleissa mitattuna Suomen suurin uudelleenkäytettävä tuoteryhmä. Painossa mitattuna tekstiilejä ja huonekaluja kiertää uudelleenkäyttöön lähes saman verran. Vuonna 2018 julkaistun selvityksen mukaan Suomessa otetaan uudelleenkäyttöön vuodessa runsaat 56 000 tonnia huonekaluja, elektroniikkaa, urheiluvälineitä sekä vaatteita. Oletettavaa kuitenkin on, että uudelleenkäytön potentiaali on nykyisiä käyttömääriä paljon suurempi. 

4 Miten kunnat voivat edistää uudelleenkäyttöä?

Yksi vaikuttava keino edistää uudelleenkäyttöä on kunnan omat hankinnat. Esimerkiksi Lahden kaupunki on laatinut uudelleenkäyttöä edistävän kierrätyskalusteiden puitesopimuksen. Moni kunta on ottanut käyttöön tavaroiden kierrätysjärjestelmän eri yksiköiden välillä. Kunnat voivat edistää kierrätyskeskusten perustamista ja tukea työllistymistä uudelleenkäyttöön. Kunnalla on mahdollisuus vaikuttaa alueensa yrityksiin sekä kuntalaisiin viestimällä uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja palveluntarjoajista.

5 Mistä kunta voi saada apua tai tukea uudelleenkäytön edistämiseen? 

© Heikki Kivijärvi

Kunta voi esimerkiksi olla yhteydessä valtakunnalliseen uudelleenkäyttötoimijoiden RENET-verkostoon ja kysyä neuvoa, kuinka voi lähteä liikkeelle aiheen parissa. 

6 Mitä riskejä tai haasteita uudelleenkäyttöön liittyy?

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) -hankkeen tekemän selvityksen mukaan haasteet liittyvät kustannuksiin, logistiikkaan, asiakassegmentteihin ja kykyyn vastata asiakkaiden tarpeisiin sekä asenteisiin, mielikuviin ja ajanmukaisuuteen. Moni toimija miettii, miten uudelleenkäytettynä hankitun tuotteen vastuukysymykset jakaantuvat, riittääkö ostetun tuotteen laatu ja onko tuote turvallinen. Uudelleenkäytön kautta voi olla haasteellisempaa löytää suuria määriä yhdenmukaisia tuotteita. 

7 Miten uudelleenkäyttötuotteiden laatu varmistetaan? 

Nykyään esimeriksi kierrätyskeskuksiin otetut tuotteet tarkistetaan aina ennen kuin ne tuodaan myymälöihin. Esimeriksi Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksissa vierailee usein ludekoira tarkistamassa tuotteita. Likaisten ja käyttökelvottomien tuotteiden paikka ei ole uudelleenkäytössä, vaan ne tulee hyödyntää materiaalina tai energiana. 

8 Mitä mahdollisuuksia uudelleenkäyttö tarjoaa?

 Uudelleenkäyttöä edistävät palvelut ovat yleistyneet. Esimerkiksi uudelleenkäytettyjä huonekaluja voidaan hankkia palvelusopimuksella, johon sisältyy käyttö sekä säännölliset huollot ja poisvienti sopimuksen päätyttyä. Myös trendit ovat muuttumassa. Kuluttajat näkevät yksilöidyt ja erilaiset tuotteet kuten vaatteet persoonallisina vaihtoehtoina. Kunnat, jotka hyödyntävät ja edistävät uudelleenkäyttöpalveluita, toimivat suunnannäyttäjinä. 

9 Millaisia ovat uudelleenkäytön nousevat trendit? 

Uudelleenkäyttö on tällä hetkellä nosteessa. Useisiin kaupunkeihin perustetaan uudelleenkäyttöön keskittyviä ”marketteja”, jotka sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella. Myös myyntiä helpottava nettikauppa on yleistymässä. Yhä useampi yritys on ottanut käyttöönsä uudelleenkäyttöön nojaavia liiketoimintamalleja. 

10 Mistä löytää lisätietoa uudelleenkäytöstä?

Uudelleenkäytöstä voi lukea lisää: www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI/Materiaalit_ja_kiertotalous/Uudelleenkaytto.

Lue lisää

Kiertotalous nyt: kunnat kärkenä


  • Tulosta sivu