Kohti resurssiviisasta Eurooppaa – uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma julkaistu

Uutinen 29.4.2020 klo 8.35
© Eurooopan komissio

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman. Sen tavoitteena on, että markkinoille päätyvät tuotteet olisi suunniteltu ja valmistettu kestäviksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Suunnitelma on osa Euroopan vihreän kehityksen Green Deal -ohjelmaa, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa.

Kiertotalouden toimintasuunnitelman keskeisenä periaatteena on, että Euroopan kilpailukykyä voidaan vahvistaa samalla kun ympäristönsuojelua tehostetaan ja kuluttajien asemaa parannetaan. Kuluttajille tulee olla saatavilla luotettavaa tietoa muun muassa tuotteiden korjattavuudesta ja kestävyydestä, jotta he voisivat tehdä kestäviä valintoja.

"Komission asettamat tavoitteet tuotteiden kestävyyden parantamiseksi palvelevat meidän jokaisen etua. Tuotteiden korjattavuuden ja huollettavuuden parantaminen ja käyttöiän pidentäminen tuovat toivottavasti jatkossa myös lisää työtä palvelualoille. Juuri tällä hetkellä kaikki työllisyyttä tukevat toimet ovat auttamassa yhteiskuntaa jälleen jaloilleen vaikeiden aikojen jälkeen", sanoo  Circwaste-hankkeen projektipäällikkö Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskuksesta.

Kestävistä tuotteista valtavirtaa

Kiertotalouden toimintasuunnitelman myötä komissio haluaa tehdä kestävistä tuotteista valtavirtaa EUssa. Kertakäyttöisiä tuotteita rajoitetaan ja käyttökelpoisten myymättä jääneiden tuotteiden tuhoaminen kielletään.

Uuden lainsäädännön avulla tullaan varmistamaan, että EU:n markkinoilla olevat tuotteet kestävät nykyistä pidempään, soveltuvat hyvin uudelleenkäytettäviksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi sekä sisältävät mahdollisimman paljon kierrätettyä materiaalia uusiomateriaalien sijaan.

Toimintasuunnitelma keskittyy erityisesti niihin sektoreihin ja tuoteryhmiin, jotka kuluttavat eniten luonnonresursseja, ja joissa on eniten mahdollisuuksia tehostaa kierrätettävyyttä. Tarkempia ohjeita tullaan siten kohdistamaan muun muassa elektroniikkaan, akkuihin ja ajoneuvoihin, pakkauksiin, muovituotteisiin, tekstiileihin, rakennuksiin sekä ruokatuotteisiin.

Tuotepolitiikan lisäksi suunnitelma pureutuu jätteen vähentämiseen ja tuotetun jätteen muuttamiseen uudelleenhyödynnettäviksi resursseiksi. Myös laittomaan jätteen kuljetukseen puututaan entistä kovemmin.

EU:n komission ehdottama kiertotalouden tehtävälista

 • Tehdään tuotteiden kestävyydestä oletusarvo EU:ssa.
 • Lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia mm. lisäämällä tietoa.
 • Pidennetään ja tehostetaan elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikan elinkaarta.
 • Parannetaan akkujen kestävyyttä ja lisätään niiden kiertopotentiaalia.
 • Vähennetään ylipakkaamista.
 • Säädetään pakollisia vaatimuksia kierrätettyjen muovien osuuksiksi ja ratkaistaan mikromuovi- ja biomuovikysymykset.
 • Edistetään tekstiilien innovointia ja uudelleenkäyttömarkkinoita EU:ssa.
 • Edistetään kiertotalouden periaatteita rakentamisessa.
 • Korvataan elintarvikepalveluissa kertakäyttöiset pakkaukset, astiat ja ruokailuvälineet uudelleenkäytettävillä tuotteilla.
 • Pyritään estämään jätteen syntyminen ja muuttamaan se laadukkaiksi uusioraaka-aineiksi.

Lisää aihesta

Lisätietoa

 • Circwaste-hankkeen projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, tuuli.myllymaa@ymparisto.fi, p. 029 525 1437 

 • Tulosta sivu