Kiertotaloushankintojen käsikirja hankintojen tueksi

Uutinen 19.5.2022 klo 17.04

Kiertotaloushankintojen vauhdittaminen edellyttää muutosjohtamista, markkinavuoropuhelua, strategista tukea ja ennen kaikkea tekemisen paloa. Kiertotaloushankintojen sisältö, tarkoitus ja toteutus eivät välttämättä kuitenkaan ole hankintayksikölle tuttuja tai yksinkertaisia.

© Freepik

Circwaste-hankkeessa on koottu kiertotaloushankintojen oppeja, tulkintoja ja esimerkkejä yksiin kansiin Kiertotaloushankintojen käsikirjaksi. Tuore julkaisu avaa, mitä kiertotaloushankinnat ovat ja miten kiertotaloutta on mahdollista edistää julkisilla hankinnoilla sekä millaisia vaikutuksia hankinnoilla on. Julkaisu nostaa myös esiin toteutuneita esimerkkejä muun muassa infrarakentamiseen sekä kalusteiden, tekstiilien, kulkuneuvojen ja elektroniikan hankintaan liittyen.

"Käsikirja on tarkoitettu kaikille julkisten hankintojen parissa työskenteleville: hankintoja tekeville, hankinta-asiantuntijoille ja eri alojen asiantuntijoille. Sitä voidaan hyödyntää strategisen ja operatiivisen hankintatoimen suunnittelussa. Lisäksi se tarjoaa perustietoa kiertotalouhankinnoista myös kilpailutuksista kiinnostuneille yrityksille", kertoo erikoistutkija Katriina Alhola Suomen ympäristökeskuksesta.

Julkisilla hankinnoilla iso potentiaali edistää kiertotaloutta

Julkisten hankintojen volyymi on 47 miljardia euroa, joten niihin sisältyy valtava muutosvoima kohti kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Parhaimmillaan ne voivat edistää alueiden ja organisaatioiden kiertotaloustavoitteita ja tuottaa julkiselle sektorille kustannus- ja aluetaloudellisia hyötyjä.

Monet kunnat ovat jo sisällyttäneet kiertotalouden periaatteita strategioihinsa ja linjauksiinsa, tunnistaneet kiertotalouden mahdollisuuksia sekä lähteneet toteuttamaan kiertotaloushankintoja. Hyvät käytännöt ovat monistettavissa ja kaikkien kuntien hyödynnettävissä.

Kiertotaloushankintojen merkitys on tunnistettu myös kansallisen sekä EU-tason ohjelmissa. EUn tuore kiertotalouspaketti korostaa erityisesti pitkäikäisempiä tuotteita, parempaa tuotesuunnittelua, pienempää ympäristökuormaa ja kestäviä tekstiilejä. Myös rakentamisen sektori nähdään tärkeänä toimialana, jossa kiertotaloutta voidaan edistää lähtökohtaisesti jo erilaisin suunnitteluratkaisuin. Hankintojen tueksi tarvitaan kiertotaloutta tukevia verkostoja ja liiketoimintoja, jotka mahdollistavat kiertotalousmallien huomioimisen myös hankinnoissa.

Tutustu julkaisuun

Lisätietoja

  • erikoistutkija Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu