CircBrief: Ravinteiden kierrätys on välttämätön osa kestävää ruokajärjestelmää

Uutinen 25.4.2023 klo 16.29
© Liisa Pesonen

Kun kotimaiset biomassat kierrätetään tehokkaasti kierrätyslannoitevalmisteiksi ja hyödynnetään viljelyssä, edistetään sekä ravinneomavaraisuutta että huoltovarmuutta. CircBrief-julkaisussa kerrotaan, miten ravinteiden kierrätystä voidaan tehostaa maataloudessa.

Suomi on sitoutunut ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen vesistöjen ravinnekuormituksen pienentämiseksi osana Itämeren suojelun toimenpideohjelmaa sekä hallitusohjelman tavoitteita.

Ravinteiden kierrätys mahdollistaa sen, että maatalouden, yhdyskuntien sekä teollisuuden biomassojen sisältämät ravinteet sekä orgaaninen aines voidaan palauttaa ruuantuotantoon.

Kierrätyslannoitevalmisteita voidaan valmistaa erilaisista biomassoista, joita muodostuu vuosittain noin 18 miljoonaa tonnia. Nämä erilaiset biohajoavat materiaalit, lannat sekä yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden jätejakeet sisältävät noin 20 000 tonnia fosforia, joka kattaa 90 prosenttia viljelykasvien fosforintarpeesta.

Tällä hetkellä noin 80 prosenttia kierrätettävistä ravinnepitoisista biomassoista päätyy maatalouteen. Suurin osa tästä on lantaa, josta prosessoidaan vain seitsemän prosenttia. Prosessoinnilla ravinteita tiivistetään sellaiseen muotoon, jossa ne voidaan tehokkaammin kuljettaa alueille, joilla lannoitukselle on tarvetta. Biomassojen prosessointiastetta tulisikin nostaa ravinteiden ja orgaanisen aineen kierrätyksen tehostamiseksi.

Lietelannan laskeutuksella tehostetaan biokaasuntuotantoa ja ravinteiden hyödyntämistä

Sian lietelannan painovoimaisella laskeutuksella voidaan parantaa biokaasulaitoksen energiantuotantoa ja tehostaa ravinteiden kierrätystä.

Lietelannan laskeutetussa pohjasakassa on separoimattomaan lietteeseen verrattuna korkea energiatiheys ja fosforipitoisuus. Vähäfosforinen pintaneste taas soveltuu typpilannoitteeksi myös fosforirikkaille peltolohkoille.

Täsmäviljelytekniikoilla enemmän irti kierrätysravinteista

Kierrätysravinteita voidaan käyttää erilaisten ravinneyhdistelmien sekoittamiseen ja annostelemiseen täsmäkylvölannoituksessa, yhdessä tai erikseen perinteisten moniravinteisten lannoitteiden kanssa. Nykyiset rakeiset kierrätyslannoitteet soveltuvat kylvölannoittimiin kuten perinteisetkin lannoitteet. Osa kierrätysravinnevalmisteista, kuten ammoniumsulfaatti, on tarjolla kuitenkin vain nesteenä.

Lannoitteiden hintojen vaihtelun vuoksi kiinnostus kierrätyslannoitukseen on kasvanut. Lannoitemarkkinoilla on jo monia kierrätyspohjaisia lannoitevalmisteita erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tutustu julkaisuun

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen Circwaste-osahankkeesta

Lisätietoja

  • erikoistutkija Sari Piippo, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • laskeutus ja biokaasu: tutkija Ville Pyykkönen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi
  • kierrätyslannoitteet: erikoistutkija Liisa Pesonen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

  • Tulosta sivu