CircBrief: Elektroniikka ja kiertotalous

Uutinen 29.9.2021 klo 9.06
© AdobeStock

Elektroniikan arvoketju on maailmanlaajuinen ja käsittää useita vaiheita, joista jokaisella on merkittäviä kestävyysvaikutuksia. Circwaste-hankkeen uusi julkaisu esittelee elektroniikkalaitteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ja ratkaisuja niihin.

Haasteina lyhyt elinkaari ja vaikea kierrätettävyys

Suomessa myydään vuosittain noin kaksi miljoonaa älypuhelinta, 400 000 älytelevisiota, yli 300 000 tietokonetta ja satoja tuhansia muita elektroniikkalaitteita. Jatkuvasta teknisestä kehityksestä huolimatta elektroniikkalaitteiden elinkaari on usein lyhyt.

Elektroniikkalaitteissa käytetään useita materiaaleja, etenkin metalleja, joista osa luokitellaan harvinaisiksi maametalleiksi tai konfliktimineraaleiksi. Niiden louhintaan liittyy yhteiskunnallisia ongelmia ja ympäristön pilaantumista.

Elektroniikkalaitteissa käytettävien valmistusmateriaalien monimuotoisuus aiheuttaa haasteita kierrätykselle. Lisäksi elektroniikkatuotteet päätyvät kierrätykseen huomattavalla viiveellä.

Kestävä suunnittelu ja korjausmahdollisuudet pidentävät tuotteen elinkaarta

Elektroniikkalaitteiden ympäristövaikutukset määritellään suurimmaksi osaksi jo suunnitteluvaiheessa. Siten laitteiden kierrätettävyyttä voidaan parantaa kiinnittämällä huomiota tuotteiden suunnitteluun.

"Jotta olemassa olevat laitteet pysyisivät käyttökelpoisina pidempään, on kuluttajille tarjottava enemmän tietoa tuotteiden korjausmahdollisuuksista ja elinkaaren ennustetusta pituudesta. Käytetyt ja kunnostetut laitteet, tuote palveluna -ratkaisut, korjauspalvelut ja pidemmät laitetakuut ovat esimerkkejä tuotteiden elinkaarta pidentävistä, kuluttajaystävällisistä vaihtoehdoista", sanoo tutkija Jáchym Judl SYKEstä.

Lisäksi suurilla hankkijoilla, kuten yrityksillä, virastoilla ja kunnilla, on paljon ostovoimaa. Ne voivat edistää kestävämpiä toimintatapoja tarkentamalla hankintavaatimuksiaan.

Tutustu julkaisuun

Lisätietoa

  • tutkija Jáchym Judl, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu