Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma julkaistu

Uutinen 24.3.2022 klo 13.45
© Kai Widell

Valtioneuvosto on hyväksynyt päivitetyn valtakunnallisen jätesuunnitelman 24.3.2022. Valtakunnallinen jätesuunnitelma (Valtsu) on strateginen ohjelma, joka osoittaa Suomen jätealalle suuntaa, määrittelee jätealan lähtökohdat ja kehityskohteet sekä listaa erilaisia tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi vuoteen 2027 saakka.

Panostuksia jätetietoon ja jätteen synnyn ehkäisyyn

Valtsussa ovat esillä perinteiset painopisteet kuten yhdyskuntajätteet, biohajoavat jätteet, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä rakentamisen jätteet. Lisäksi esille nostetaan pakkausjätteet ja kertakäyttömuovin vähentäminen. Valtsu kokoaa myös suuren joukon digitaalisuutta ja jätetiedon laatua sekä jätteen synnyn ehkäisyä edistäviä toimenpiteitä. Tarkempi ja laadukkaampi tieto jätemääristä ja niiden alkuperästä auttaa kohdistamaan ohjauskeinoja nykyistä tehokkaammin.

Valtsussa on yli 100 toimenpidettä, jotka on osoitettu eri tahoille, kuten valtiolle, kunnille ja jätealan organisaatioille ja yrityksille. Valtionhallinnolle osoitetut toimet ovat sitovia. Monet toimenpiteet ovat täysin uusia, mikä kertoo jätealan kehityksestä.

”Vaikka Valtsussa on monia kiinnostavia aloitteita ja toimia, on lähes mahdotonta nimetä yhtä merkittävintä toimenpidettä suuresta joukosta”, toteaa erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä SYKEstä. ”Vaikuttavuus muodostuukin monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Jos ja kun kaikki 100 toimenpidettä toteutuvat, olemme ottaneet ison harppauksen kohti kiertotaloutta.”

Valtakunnallista jätesuunnitelmaa laadittiin laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Circwaste-hanke on osallistunut ohjelman päivitystyöhön muun muassa järjestämällä useita alueellisia työpajoja, joissa ideoitiin uusia toimenpiteitä.

Tutustu jätealan kehitykseen uuden esitteen kautta

Valtakunnallisen jätesuunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan tarkasti.

Seurantaindikaattoreista on laadittu esite ”Suomen jätealan kehitys numeroina”. Esitteestä saa uusimmat tiedot muun muassa Suomen jätemääristä sekä niiden käsittelystä ja kierrätysasteista. Esite on toteutettu Suomen ympäristökeskuksen Circwaste-hankkeen ja ympäristöministeriön yhteistyönä.

Tutustu esitteeseen:

 


  • Tulosta sivu