Resurssiviisauden markkinapaikat

Uutinen 28.2.2019 klo 8.55
Työkone 285
© Kiertonet.fi

Maatalousyrittäjä löytää varaosan traktoriinsa, koulun laboratorio kalustetaan edullisesti ja maarakentaja saa tarvitsemansa kiviaineksen läheltä. Verkossa toimivista tavaroita ja muita resursseja välittävistä palveluista on tullut tärkeitä markkinapaikkoja ja kiertotalouden edistäjiä.

Vastaisku jätelavakulttuurille

Kiertonet.fi on verkossa toimiva käytettyjen tavaroiden, kuten huonekalujen, ajoneuvojen ja koneiden, osto- ja myyntikanavana.

”Olen nähnyt, kun jätelavoille tai kaatopaikalle päätyy täysin käyttökelpoista rahanarvoista tavaraa, ja mietin voisiko tätä kulttuuria muuttaa”, toimitusjohtaja Pekka Kallunki Kiertonet-fi:stä sanoo. ”Vastasin aiemmin työssäni julkisista hankinnoista Seinäjoen koulutuskuntayhtymässä. Oppilaitoksissa jäi usein käyttämättä tavaraa, josta ei saanut vaihdossa hyvää hintaa. Tästä lähti idea palvelullemme.”

Kiertonet.fi on tarkoitettu ensi sijassa julkisen sektorin toimijoille kuten kunnille, valtion liikelaitoksille ja seurakunnille. Myyjänä voi kuitenkin toimia myös säätiö tai yhdistys, jos toimintaa rahoitetaan julkisilla verovaroilla. Ostajana Kiertonetissä voi olla kuka tahansa: kansalainen, yritys tai julkinen toimija.

”Palvelussamme myynti tapahtuu huutokaupan kautta. Näin varmistamme avoimen hintakilpailun ja läpinäkyvyyden, joka on erityisen tärkeää julkisella sektorilla. Kaikilla on mahdollisuus tehdä tarjouksia nollasta ylöspäin”, Kallunki sanoo.

Toisen jäte on toiselle aarre

Kiertonet.fi:ssä vaihtavat omistajaa muun muassa käytetyt autot ja traktorit, työkalut ja -koneet sekä toimistokalusteet. Jonkin verran tarjotaan myös arvokalusteita sekä erikoiskalusteita esimerkiksi päiväkoteihin ja laboratorioihin.

Palvelu on hyödyllinen esimeriksi pienyrityksille, jotka voivat hankkia välttämättömät koneet edullisesti ja sijaintipaikasta riippumatta. Myyjä taas saa tuloja resursseista, joita tarjoaa eteenpäin käytettäväksi.

”Tavoitteemme on edistää kiertotaloutta julkisella sektorilla pidentämällä tavaran käyttöikää.Otamme vastaan myös esimerkiksi kunnostettavia koneita, sillä suuresta ostajajoukosta löytyy aina tarvetta vaikkapa varaosille”, Kallunki sanoo. ”Emme hukkaa omaisuuden arvoa, vaan käytämme resursseja viisaasti.”

”Tavara löytää erittäin hyvin uuden omistajan: lähes kaikki tarjolle tuleva myydään. Jos jokin ei näytä menevän kaupaksi, sovimme pidemmän myyntiajan tai yhdistelemme erilaisia myyntiartikkeleita yhteen huutokauppaan”, Kallunki jatkaa.

Kiertonet.fi aloitti toimintansa syksyllä 2015 ja nyt palvelussa on yksittäisiä kävijöitä päivittäin jopa yli 15 000. Kuukausittain palvelussa toteutetaan noin tuhat tyypillisesti viikosta kahteen kestävää huutokauppaa.

Maamassat kiertoon

Purkubetoni, kiviaines, savi, kalliolouhe ja murske – kymmenen miljoona tonnia erilaisia maamassoja kiertää Maapörssin kautta vuodessa niitä tarvitseville.

”Kun maakaatopaikat alkoivat täyttyä, nousivat maa-aineksen vastaanottohinnat. Maa-ainesten käytön järkeistämiselle alkoi olla tilausta ja päätimme perustaa verkossa toimivan palvelumme vuonna 2006”, Maapörssin johtaja Jari Nordström sanoo.

Maapörssi on suunnattu ensisijaisesti maarakennusalan toimijoille, kuten rakennusliikkeille ja kunnille, jotka ovat palvelun suurimpia käyttäjiä. Kuitenkin kuka tahansa maa-aineksia tarvitseva tai tarjoaja voi jättää palveluun ilmoituksen. Tällä hetkellä palvelussa on 450 yritystä myymässä maamassoja, ja noin 1600 rekisteröitynyttä käyttäjää.

”Arvokkaammista maa-aineksista pyydetään Maapörssissä markkinoiden mukainen hinta. Usein maamassat ovat kuitenkin ilmaisia, jolloin kysyntä ja tarjonta määrittävät sen, kuka maksaa kuljetuskustannukset. Tällöin massojen tarjoaja säästää kaatopaikkamaksusta, ja hankkija saa ilmaiseksi tarvitsemansa materiaalin”, Nordström sanoo.

Palvelu kattaa koko Suomen, mutta suurin osa käyttäjistä toimii isoissa kasvukeskuksissa, joissa rakennetaan paljon. Työmaiden välinen etäisyys on usein ratkaiseva tekijä maamassojen hyötykäytössä, lyhyet kuljetusmatkat tarkoittavat myös pieniä päästöjä.

”Tarkoituksenamme on laajentaa palvelua Euroopan alueelle, sillä vastaavaa ei muista maista vielä löydy”, Nordström sanoo.

kuormalava 556
© Maapörssi

Esimerkkejä kiertotaloutta edistävistä verkossa toimivista markkinapaikoista:

  • Kiertonet.fi Verkkohuutokauppa, jossa julkiset organisaatiot voivat myydä tarpeetonta omaisuuttaan.
  • Maapörssi Maa-ainesten vaihto- ja kauppapaikka.
  • Materiaalitori Sähköinen tietoalusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja. Avautuu huhtikuussa 2019.
  • Huutokaupat.com Arvo-omaisuuden myyntikanava, jossa julkishallinnon toimijat ja yritykset myyvät tarpeettomaksi käynyttä omaisuuttaan.
  • Tori.fi  Verkkoalusta, jossa kuka tahansa voi myydä tarpeettomaksi käyneitä tavaroita ja ostaa itselleen käytettyjä tavaroita. 
  • Huuto.net Verkkokauppa, jossa kuka tahansa voi myydä itselleeen tarpeettomia tavaroita ja tehdä ostoksia muilta käyttäjiltä.
  • Kuinoma Verkkopalvelu, jossa kuka tahansa voi tarjota vuokralle omia tavaroitaan muiden käyttöön ja vuokrata itselleen tarjolla olevia tuotteita.

  • Tulosta sivu