Muovien kiertotaloushankkeet keskittyvät kierrätykseen ja korvaamiseen – välttämiseen panostettava jatkossa

Uutinen 1.11.2023 klo 10.44
© stock.adobe.com

PlastLIFE-hanke edistää Suomen Muovitiekartta -ohjelman toimeenpanoa vuosina 2022–2029. Konsortiossa on mukana 17 kumppania. Syyskuun lopussa hankkeessa valmistui analyysi PlastLIFE -hankkeen ja sille määriteltyjen täydentävien, muista lähteistä rahoitettavien ja muovien kestävää kiertotaloutta edistävien hankkeiden vaikutuksista Muovitiekartan toimeenpanoon. Analyysin tuloksia voidaan hyödyntää tunnistettaessa ja kehitettäessä uusia toimia, jotka täydentävät Muovitiekartan toimeenpanoa.

Uudelleenkäyttö ja tuotesuunnittelu ratkaisuina turhan kulutuksen välttämiseen

Kansallinen Muovitiekartta kokoaa yhteen keinot, joilla pyritään vähentämään muovista aiheutuvaa roskaantumista ja muita ympäristöhaittoja (vähennä), välttämään muovin turhaa kulutusta (vältä), tehostamaan muovin kierrätystä (kierrätä) sekä korvamaan perinteistä fossiilista muovia muilla materiaaleilla ja ratkaisuilla (korvaa).

"PlastLIFEn toteutuksessa muoveihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden aktiivinen seuranta on tärkeässä roolissa. Tämänhetkisen tilanteen ja tarvittavien lisätoimenpiteiden tunnistaminen auttaa myös toisessa tärkeässä tehtävässä, jonka tarkoituksena on saada liikkeelle uusia hankkeita ja rahoitusta Muovitiekartan tavoitteiden toteutumisen edistämiseen", kertoo tutkija Petra Rinne.

PlastLIFE ja sitä täydentävät hankkeet kytkeytyvät enimmäkseen Muovitiekartan päätavoitteisiin ”kierrätä” ja ”korvaa” (kuva) ja vähäisimmässä määrin päätavoitteeseen "vältä". Välttäminen kattaa mm. kertakäytön ja ylipakkaamisen välttämisen ja tuotteiden käyttöiän pidentämisen.

PlastLIFE-hankkeen ja sitä täydentävien hankkeiden jakautuminen (%) Muovitiekartan päätavoitteisiin. Täydentävien hankkeiden osalta pylväiden yhteydessä on lisäksi ilmoitettu päätavoitteeseen kohdentuvien hankkeiden lukumäärä. © Syke

Muovitiekartassa turhan kulutuksen välttämisen toimenpiteiksi on ehdotettu uudelleenkäytön edistämistä, kestävää tuotesuunnittelua ja olemassa olevien muoveihin liittyvien green deal -sopimuksten toimeenpanoa Niin PlastLIFEssa kuin sitä täydentävissä hankkeissa on toimia, jotka liittyvät kestävään tuotesuunnitteluun. Sellaisia ovat esimerkiksi tuotteiden uudelleenkäytettävyyden, korjattavuuden ja kierrätysmateriaalien käytön edistäminen. Kestävään tuotesuunnitteluun liittyvää työtä on kuitenkin syytä lisätä. Lisäksi jatkossa on panostettava etenkin välttämiseen tähtäävien ratkaisujen edistämiseen.

Lisää PlastLIFEn ja sitä täydentävien hankkeiden kytkeytymisestä Muovitiekartan päätavoitteisiin ja teemoihin sekä rahoituksen jakautumisesta näihin löytyy Syken tekemästä raportista.

Lue lisää

Raportti: PlastLIFEn ja täydentävien toimien vaikutukset kansallisen Muovitiekartan toimeenpanoon (pdf)

Lisätietoja

Tutkija Petra Rinne, puh. 0295 251 083, petra.rinne@syke.fi

 


  • Tulosta sivu