Liperin automaattiasemalla maksat vain siitä mitä jätät jälkeesi

Uutinen 15.3.2021 klo 13.07
Puhas Oy:n automaattinen jätteen vastaanottoasema Liperissä. © Puhas Oy

Pohjois-Karjalassa aloitti toimintansa automaattinen jätteen vastaanottoasema kotitalouksien ja pienten yritysten jätteille. Automatisoidulla asemalla pyritään helpottamaan asiakkaiden jätteiden käsittelyä ja lisäämään palveluja, jotka vastaavat monipuolisemmin kuluttajien tarpeeseen käyttöaikoja rajoittamatta.

”Avautuessaan tammikuussa 2019 Liperin asema oli käsittääkseni Suomen ensimmäinen automaattinen jäteasema, jossa jätteiden hinnoittelu perustuu niiden massaan”, kertoo Puhas Oy:n kehityspäällikkö Matti Mikkelä.

Käytännössä asiakas ajaessaan asemalle punnitsee autonsa tai auto-peräkärriyhdistelmänsä kokonaismassan ennen jätteiden jättämistä ja lähtiessä asemalta uudelleen. Näin asiakas maksaa ainoastaan siitä jätemäärästä, jonka hän jättää jäteasemalle. ”Kiinnostus itsepalveluasemaa kohtaan on ollut jätealan toimijoiden keskuudessa suuri ja tutustujia on riittänyt”, Mikkelä kertoo.

”Uusien toimintatapojen omaksuminen vie luonnollisesti aina alkuun aikaa, mutta koko ajan muiden käyttäjien positiiviset kokemukset asemasta leviävät lähialueiden asukkaiden tietoon. Kävijämäärät ovat lisääntyneet tätä kautta tasaisesti aseman itsepalveluaikoina.”

Jätteen laatu pysynyt erinomaisena

Jäteasemalle voi tuoda ainoastaan lajiteltua jätettä. Alussa huolta herätti se, toimivatko asiakkaat ohjeiden mukaan ja lajittelevatko he jätteensä ilman valvontaa itsepalveluaikoina. Kokemukset ovat kuitenkin olleet erittäin positiivisia eikä väärinkäytöksiä ole ilmennyt käytännössä lainkaan. Jätteen laatu on ollut jopa parempaa kuin perinteisillä asemilla.

Talviaikaan asemalla on henkilö töissä yhtenä päivänä viikossa ja kesäaikaan kahtena päivänä viikossa. Arvioiden mukaan vierailijoista noin kolmannes käyttää aseman palveluita itsepalveluaikoina. Koska kyseessä on pieni jätehuoltoasema, vuosittain kävijöitä on noin 3 000.

Positiivisen pilottikokeilun siivittämänä Puhas Oy on avaamassa toisen ja suuremman automaattisen aseman Kontiosuon jätekeskukseen ensi vuoden aikana.

Milloin ihmiset sitten vierailevat jäteasemilla eniten? Ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen näkyy kävijävilkkautena. Vilkkaita aikoja ovat lomakaudet ja viikonloput, jolloin ihmisillä on aikaa tehdä esimerkiksi remonttia.

”Suosituin ajankohta on lauantaiaamupäivä, mutta asiakkaat liikkuvat myös kelien mukaan, esimerkiksi nyt kylmillä säillä asiakkaita oli todella vähän. Kun päivät pitenevät ja valo lisääntyy, myös asiakkaiden määrä kasvaa”, kertoo Mikkelä.

Koronan myötä ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa kotona, mikä näkyy myös jäteasemalla kävijä -ja jätteenmäärän lisääntymisenä.

© Puhas Oy

Digitaalisaatio ja palveluntarjonta vastaamaan asiakkaiden tarpeita

Kuluttajakyselyiden mukaan yksi suurimmista lajittelua edesauttavista tekijöistä on lajittelun helppous ja vaivattomuus, ja tähän myös Puhas Liperin itsepalvelujäteasemalla pyrkii.

Automaattisten jäteasemien lisäksi Puhas pyrkii ottamaan käyttöönsä muitakin asiakkaiden toimintaa helpottavia digitaalisia sovelluksia. Esimerkkejä näistä ovat ajankohtaista tietoa tarjoava Puhas-sovellus sekä sähköinen asiointipalvelu. Puhas-sovelluksen kautta käyttäjä saa ajankohtaisten tiedotteiden lisäksi tietoa lajitteluohjeista, vuokrattavista peräkärryistä ja jätelavoista. Tämän lisäksi käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan, seurata ja muokata jäteastioiden tyhjennysvälejä sekä ilmoittaa kompostoinnista.

Puhas Oy

Puhas Oy on kuntaomisteinen jätehuollon palveluyhtiö, joka hoitaa noin 112 000 asukkaan jätehuoltoa viiden eri kunnan alueella Pohjois-Karjalassa. Puhas toimi osatoteuttajana Circwaste-hankkeessa. Puhaksen osahanke keskittyi rakennus- ja purkujätteiden lajittelun ja kierrätyksen kehittämiseen.

Lisätietoa


  • Tulosta sivu