Komposiittitehdas osallistuu rakennusjätteiden kierrätystalkoisiin

Uutinen 19.9.2018 klo 12.35
Komposiittituotteita 285

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueella Lappeenrannassa sijaitsee Wimao Oy:n pilottilaitos, jonka tavoitteena on olla osa ratkaisua rakennusjätteen haasteellisten kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. Laitos valmistaa tuotteita vaikeasti hyödynnettävistä jätejakeista.

Pilottilaitoksella hyödynnetään komposiitin eli yhdistelmämateriaalien valmistuksessa sellaisia jätejakeita, joiden hyödyntäminen sellaisenaan on teknisesti tai taloudellisesti haastavaa. Wimaon laitoksen raaka-aineeksi kelpaavat rakennus- ja purkujätteestä eroteltujen jakeiden lisäksi esimerkiksi muu sekalainen muovijäte, tekstiilijäte sekä kuitu-, puu-, ja muovipakkausjäte. Laitos kierrättää ja tuottaa näistä materiaaleista uusia tuotteita sen sijaan että ne hyödynnettäisiin energiana tai sijoitettaisiin kaatopaikalle.

Jätekoostumus kaavio
Sekalaisen rakennus-ja purkujätenäytteiden keskimääräinen koostumus (Liikanen et al. 2018a). 

Kierrätyslaitos valmistaa ekologisia ja kilpailukykyisiä tuotteita

Pilottilaitoksen sisällä rakeiksi rouhitut jätteet syötetään halutun reseptin mukaisesti tuotantolinjaston laitteille. Tuotantoprosessissa kuidut ja polymeerit muodostavat materiaalia, josta on mahdollista tuottaa komposiittituotteita. Komposiittimateriaalista voidaan valmistaa esimerkiksi terassilautoja, rakennusteollisuuden tuotteita, kuormalavoja, pakkauksia matkapuhelimille tai pistorasioiden asennuskoteloita. Käytettyjä komposiittituotteita voidaan myös mahdollisesti käyttää uusien komposiittituotteiden valmistuksessa. Prosessissa tarvittavien lisäaineiden määrissä voidaan säästää kierrätettyä komposiittia käytettäessä.

Laitoksissa valmistettavat tuotteet ovat ekologisia ja kilpailukykyisiä muista materiaaleista valmistettuihin tuotteisiin nähden, joten niillä on valtava potentiaali sekä ympäristö- että kaupallisesta näkökulmasta.

”Tällaiset jätemateriaaleista komposiittia valmistavat laitokset laajentavat materiaalikierrätyksen mahdollisuuksia, sillä hyötykäytettävien materiaalien ei tarvitse olla niin puhtaasti eroteltuja kuin esimerkiksi muovien kierrätyksessä. Potentiaalia laitoksille on nähtävissä erityisesti siellä, missä muodostuu monomateriaalikierrätykseen soveltumattomia massoja tai investointi esimerkiksi muovien erotteluun ei ole mahdollista. Lisäksi muovien kierrätyksestä muodostuu jakeita, jotka voisivat soveltua tällaisen komposiittilaitoksen raaka-aineiksi”, tutkijatohtori Jouni Havukainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sanoo.

Etelä-Karjalassa rakennusteollisuuden jätteiden potentiaali on huomattava verrattuna pilottilaitoksen kapasiteettiin, joka on noin 2000-3000 tonnia vuodessa. Etelä-Karjalan alueella hiljattain tehty tutkimus paljastaa, että myös sekalaisesta rakennusjätteestä jopa puolet on potentiaalisia raaka-aineita komposiittilaitokselle. Wimaon laitoksen käsittelykapasiteettia on myös mahdollista korottaa moninkertaiseksi.
 

Jatteet taulukko Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan alueen tulevat jätteet Vahti tietokannasta (Liikanen et al. 2018b).


Lisätietoa:

Jouni Havukainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
etunimi.sukunimi@lut.fi


  • Tulosta sivu