Kiertotalous käytäntöön -lehti nostaa esille kiertotalouden mahdollisuudet yritysmaailmassa

Uutinen 29.10.2020 klo 14.07
Reijo Karhinen © Kai Widell

Circwaste-hankkeen Kiertotalous käytäntöön -lehti julkaistiin syyskuussa Kauppalehden liitteenä. Lehdessä kerrotaan Circwasten ajankohtaisesta kiertotaloustyöstä yrityksiä kiinnostavista näkökulmista. Lehden levikki oli 133 000 kpl.

Suomen tavoitteena on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Liike-elämän rooli kiertotaloudessa on merkittävä. ”Suomella on tavoitteena olla kiertotalouden mallimaa. Siinä onnistuminen on paljolti kiinni yritystoiminnasta”, sanoo Circwaste-hankkeen koordinaattori Tuuli Myllymaa.

”Kun Suomi siirtyy hiilineutraaliin kiertotalouteen, yrityksillä on edessä suuri ja nopea muutos. Tulee kokonaan uusia liiketoiminta-alueita ja vanhoja kuihtuu pois”, painottaa vuorineuvos Reijo Karhinen lehden haastattelussa.

Uutta liiketoimintaa magneettien kierrätyksestä biomassojen hyödyntämiseen

Lehdessä nostetaan esille kiinnostavia kiertotalouden innovaatioita ja niiden liiketoimintapotentiaalia.

Prizztech Oy selvitti, voidaanko vahvoja magneetteja kierrättää pulveroimalla. Yrityksen koetoiminta on onnistunut yli odotusten ja toi esille, että suurten generaattorien magneettien kierrätys on kannattavaa. Kiinan ulkopuolella magneetteja valmistaa vain muutama yritys, mutta Euroopassa niille on suuri tarve. Saksassa ja Ruotsissa on tulossa purkuun runsaasti tuulivoimaloita ja niiden generaattorit magneetteineen voisi kierrättää Suomessa ja saada aikaan uudenlaista liiketoimintaa.

Golli-palvelu vähentää tuotteiden hävikkiä. GS1Finland kehitti palveluun uuden ominaisuuden, joka avulla Golli toimii entistä tehokkaammin kaupan alan kiertotaloutta edistäen. Nyt Golli välittää tiedon myös tavaroiden toimituksissa käytetyistä kierrätettävistä lavoista ja Transbox-laatikoista kuljetusalustaan kiinnitetyn tunnistekoodin avulla. Vastaanottaja näkee heti, millä tavalla ja koska tavaraa on tulossa ja voi varautua tilanteeseen. Kun tuotteet saadaan nopeasti kauppojen hyllyille, niiden myyntiaika pitenee, kuljetusten määrät ja ajankohdat voi optimoida kulutuksen mukaan ja tuotteiden hävikkiä voidaan pienentää.

Luken Circwaste-hankkeessa jatkokehittämä Biomassa-atlas-sovellus taas havainnollistaa valtakunnallisesti käytettävissä olevat biomassat, niiden määrän ja sijainnin. Tiedoista on apua, kun päättäjät pohtivat kaavoitusta tai yritys etsii raaka-ainetta, suunnittelee tuotantolaitoksen perustamista tai pohtii, minne sijoittaa käsittelyjäännös. Kartan avulla voi laskea kartalta rajaamaltaan alueelta biomassojen määrän, tarkastella käytön rajoituksia ja mallintaa käytön vaikutuksia kestävään kehitykseen. Osa biomassoista soveltuu raaka-aineeksi kosmetiikkaan, kuiduiksi, rehuksi tai ravinnevalmisteiksi.

Lehdessä kerrotaan myös muun muassa ylijäämämäiden hyödyntämisestä teollisuusalueen maarakentamisessa Raumalla, edistyksellisen biokaasuekosysteemin rakentamisesta Keski-Suomessa sekä kiertotaloutta edistävän lainsäädännön uudistamisesta.

 

Tutustu lehteen

Lisätietoa

  • Circwaste-hankkeen projektipäällikkö, ryhmäpäällikkö Tuuli Myllymaa, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu