Keski-Suomen Sairaala Nova resurssitehokkuuden edelläkävijäksi

Uutinen 28.2.2019 klo 16.46
Sairaala Nova

Havainnekuva: JKMM arkkitehdit Oy

Jyväskylän Kukkumäkeen avataan vuonna 2021 uusi Sairaala Nova, jossa minimoidaan jätteiden määrä moderneilla jätehuoltojärjestelmillä ja resurssien järkevällä käytöllä.

Resurssien optimointi ehkäisee jätteen syntyä

Uuteen Sairaala Novaan on tulossa jätteiden imukeräysjärjestelmä ja keskitetyt jätekeräyspisteet, jotka mitoitetaan käyttöasteen mukaan. Myös lääkemääriä on optimoitu hävikin välttämiseksi. Lisäksi sairaalassa toteutettiin tietosuojajätteen käsittelyn kokeilupilotti, jossa tietosuojapaperit silputtiin ja kierrätettiin sen sijaan, että ne olisi kerätty tietosuoja-astioihin.

Sairaalamaailma tuottaa luonnollisesti paljon sellaisia jätejakeita, jotka lasketaan vaaralliseksi jätteeksi. Esimerkiksi lääkehuollon lasijätteet lajitellaan tällä hetkellä vaaralliseen jätteeseen. Uuden sairaalan lääkelasin käsittelyä pohditaan parhaillaan. Mietinnässä on tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja, kuten erilaisten imulaitteistojen hyödyntäminen lasiastioiden puhdistuksessa.

”Sairaala Nova on valmistuessaan noin 110 000 m2. Tulevaisuudessa Keski-Suomen keskussairaalan kaikki toiminnot siirtyvät uuteen Sairaala Novaan ja samalla kehitämme ja uudistamme jätehuoltokonseptimme”, kertoo projektikoordinaattori Kia Paasivirta Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Muovin kierrätyksessä piilee iso potentiaali

Uuden sairaalan jätehuollon suunnittelun pohjaksi selvitettiin vanhan sairaalan jätemääriä ja jätteen koostumusta. Yhteensä Keski-Suomen keskussairaalassa syntyi jätettä noin 1 150 tonnia vuonna 2018. Suurin jätejae on sekajäte, jota on 45 prosenttia kokonaisjätemäärästä. Muovin osuus sekajätteessä on suurin, joten sen erilliskeräämisessä on myös merkittävin potentiaali. Myös sairaalan työntekijöille suunnatussa kyselyssä on noussut esiin, että halukkuutta muovin lajitteluun löytyy.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on julkaissut hiljattain myös ensimmäisen ympäristöohjelman ja – strategian, jota toteutetaan ja kehitetään eteenpäin. 

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu