Kuluttajilta vihreää valoa kierrätysmuovien käyttöön

RSS
9.2.2023 Milja Räisänen, Enni Ruokamo ja Sari Kauppi

Erilaiset muovit muodostavat merkittävän materiaalivirran. Muokattavuutensa ansiosta muoveille on lukemattomia käyttökohteita erilaisista pakkauksista leluihin ja aina rakennustuotteisiin asti. Valitettavasti muovit aiheuttavat myös ympäristö- ja terveysriskejä, jos niiden hallintaan ei panosteta.

Muovien kiertotalouden edistämiseksi ja haitallisten vaikutusten vähentämiseksi toimenpiteitä onkin käynnistetty viime vuosina sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla. Esimerkiksi EU-maissa muovipakkauksista 50 % tulisi kierrättää vuonna 2025. Suomelle tämä on haaste, sillä tällä hetkellä kierrätysaste on vasta 26 %.

Kierrättämällä muoveja ei hukata luonnonvaroja, vaan arvo säilyy uusien tuotteiden raaka-aineina. Edellytyksenä on kuitenkin riittävä kysyntä kierrätysmateriaalille. Tässä kuluttajilla on tärkeä rooli, sillä ostosvalinnat viestivät valmistajille tuotekehityksen suunnan.

Kierrätysmuovin käyttö voi toimia myyntivalttina

Selvitimme kyselytutkimuksella kuluttajien näkemyksiä kierrätysmuoveista, jotta ymmärtäisimme niiden käytön mahdollisuuksia paremmin. Kysely toteutettiin keväällä 2021 ja vastauksia saimme 301 kappaletta.

Tulosten mukaan kuluttajat ovat pääasiassa hyvin tyytyväisiä hankkimiinsa tuotteisiin, jotka on valmistettu kokonaan tai osittain kierrätysmuovista. Lisäksi kierrätysmuovin käytön tuotteessa kerrotaan vaikuttaneen myönteisesti ostopäätökseen. Yleisimpiä kuluttajien hankkimia kierrätysmuovituotteita ovat muovipussit ja erilaiset kodin käyttötavarat, kuten siivousvälineet.

Tarkastelimme myös kuluttajakohtaisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kierrätysmuovin houkuttelevuuteen tuotteissa. Havaitsimme, että naiset, nuoret, jätteitä kierrättävät ja ympäristötietoiset ajattelevat todennäköisemmin kierrätysmuovin käytön tuotteessa lisäävän sen houkuttelevuutta. Tuloilla tai asuinympäristöllä ei ole tilastollista voimaa selittää tätä näkemystä.

Tulosten perusteella kierrätysmuovin ominainen ulkonäkö, kuten värien sameus tai tummuus, ei ole niin merkittävä este kuin voisi olettaa. Ulkonäöllä ei etenkään ole väliä tuotteissa, joissa korostuu toiminnallisuus tai joissa kierrätysmuovin käyttö on jo tuttua. Ominainen ulkonäkö voi toimia brändäyksessä myönteisesti.

Pylväsgraafi, josta näkyy tulokset kyselyyn, jossa kysyttiin millaisiin käyttökohteisiin kierrätysmuovi mielestäsi soveltuu.
Kierrätysmuovi soveltuu vastaajien mukaan monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Muu, mikä/mitkä? -vaihtoehtoon annettiin vastaukseksi muun muassa maatalousmuovit, peräkärryjen kuomut ja sairaalatarvikkeet. Kysymykseen saatiin 301 vastausta. © Syke

Tuotemerkintöihin tulee kiinnittää huomiota

Vaikka kierrätysmuovituotteisiin ollaan pääasiassa erittäin tyytyväisiä, niin parannettavaakin löytyy. Nykyinen kierrätysmuovia hyödyntävä tuotevalikoima todetaan liian suppeaksi. Markkinoilla vaikuttaisi siis olevan kysyntää uusille kierrätysmuovituotteille.

Lisäksi tuotemerkintöihin kaivataan muutoksia. Kuluttajat arvostavat, että kierrätysmuovin käyttö tuotteessa on merkitty selkeästi. Tämä auttaa kuluttajia muun muassa erottamaan ja löytämään kierrätysmuovituotteet kaupasta. Lisäksi tarkemmat tiedot kierrätysmuovin osuudesta tuotteessa, turvallisuudesta ja ympäristöhyödyistä suhteessa ensiömuovista valmistettuun tuotteeseen ovat tervetulleita ja auttavat kuluttajia tekemään tietoisia ostopäätöksiä.

Kierrätysmuovien käytöllä edistetään kierrätystavoitteiden saavuttamista

Materiaalien, kuten muovin, kiertokulun edut saavutetaan, kun kierrätysmateriaalia käytetään uusissa tuotteissa. Samalla on selvää, että kierrätysmuovin markkinoita on tuettava, jotta saavutetaan EU:n kierrätystavoitteet. Siksi on äärimmäisen tärkeää keskittyä kierrätysmuovista kokonaan tai osittain valmistettujen kuluttajatuotteiden saatavuuteen, valikoimaan, suunnitteluun ja merkintöihin.

Kyselytutkimus toteutettiin Business Finlandin rahoittamassa PLASTin-hankkeessa, joka päättyi viime vuonna. Juuri alkaneessa EU:n rahoittamassa PlastLIFE-hankkeessa kyselytutkimusta kehitetään edelleen ja se tullaan toistamaan seitsemänvuotisen hankkeen aikana ainakin kerran tai kahdesti. Näin saadaan selville kuluttajien mieltymysten muutoksia vuosien varrella. Tuskinpa kierrätysmuovien suosio on ainakaan laantumassa, sen verran kannustavia ovat kuluttajien kokemukset.

Lue lisää:

Milja Räisänen työskentelee tutkijana Sykessä. Hänet voi löytää kaupasta hyllyjen välistä vertailemasta eri muovituotteiden ja pakkausten ympäristömerkintöjä. 

Enni Ruokamo työskentelee erikoistutkijana Sykessä. Hän virkistäytyy hiihtämällä ja hillasuolla. Isoin lajitteluastia hänen kotonaan on pyhitetty muovipakkauksille.

Sari Kauppi työskentelee erikoistutkijana Sykessä. Sari tykkää kierrätysmuovista valmistetutuista, kannellisista keräysastioista, koska ne vaan ovat niin käteviä. Muovipakkauksille on omat astiansa sekä kotona että mökillä.

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.