CircBrief: Kiertotalouden tiekartassa on järkeä

Uutinen 4.1.2024 klo 12.32
© AdobeStock

Uusimmassa CircBriefissä esitellään kunnallisten ja alueellisten tiekarttatekijöiden näkemyksiä kiertotalouden tiekartoista sekä kokemuksia niiden laadinnasta.

Kiertotalouden tiekartta on tietylle alueelle laadittu suunnitelma, joka määrittää tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi. Tiekartoissa määritellyt teemat palvelevat sekä alueen omia kehitystarpeita mutta myös koko maata koskevia tavoitteita.

Tiekartan laadinta on monivaiheinen ja kehämäinen prosessi, johon kuuluu suunnittelu, osallistujien sitouttaminen, lähtötilan kartoitus, painopisteiden, tavoitteiden, toimenpiteiden, aikataulun, vastuutahojen ja seurannan määrittäminen, tiekartan hyväksyminen, viestintä, tiekartan toimeenpano, seuranta ja päivitys.

Työ edellyttää alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien osallistumista sekä oman organisaation laajaa sitoutumista. Kansalaisetkin voidaan ottaa tiekarttaprosessiin mukaan.

Elementit onnistuneen paikallisen tiekartan laadintaan ovat:

  • Osaava ja innostunut työtiimi sekä johdon ja osallistujien sitouttaminen
  • Tiekarttatyön resursseista huolehtiminen
  • Työn huolellinen suunnittelu
  • Paikalliset aiheet
  • Toistuvat keskustelut sidosryhmien kanssa
  • Huomio tiekartan toimeenpanoon
  • Tiekartan vaikuttavuuden mittaaminen ja seuranta
  • Vertaistuki muista tiekarttaprosesseista

CircBrief: Kiertotalouden tiekartassa on järkeä

Lue lisää ja lataa CircBrief Issuusta (pdf)


  • Tulosta sivu